Energetyka Nowej Generacji - nowy kierunek studiów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW realizuje projekt pt. „Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia - Energetyka Nowej Generacji (New Power Engineering Generation and Energy Markets)” w ramach programu KATAMARAN - Przygotowanie i utworzenie wspólnych studiów II stopnia.

Celem projektu jest: intensyfikacja współpracy naukowej i dydaktycznej, wymiana doświadczeń - edukacja na kierunkach energetycznych, wykorzystanie „best practices”, wymiana doświadczeń związanych z sektorem energetycznym danego kraju, zastosowanie nowoczesnych systemów ICT (systemy projektowania 3D, symulatory procesu, systemy sterowania), zwiększenie współpracy międzynarodowej i mobilności studentów.

Partnerem projektu jest Institute of Energy Savings and Energy Management of the National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”.

Trwa rekrutacja, w lutym br. rozpoczną się zajęcia. Więcej informacji o nowym kierunku można znaleźć TUTAJ>>

W sprawach związanych z kierunkiem można się kontaktować z prof. Konradem Świrskim (konrad.swirski@itc.pw.edu.pl).

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów ”, realizowany w ramach Działania 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18.

Źródło: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW