Dziekan Wydziału Zarządzania PW w setce najlepszych edukatorów cyfrowych

Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW Dziekan Wydziału Zarządzania został ujęty na liście 100 osób, które w sposób szczególny swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Gratulujemy!

Listę taką co roku układa Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce (SPRUC), które jest nieformalnym zrzeszeniem instytucji, organizacji oraz firm, które dążą do osiągnięcia trwałej zmiany społeczeństwa polskiego jako powszechnie i aktywnie wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjne dla spełnienia indywidualnych aspiracji, wzmocnienia lokalnych społeczności i rozwoju kraju. SPRUC korzysta z patronatu Ministra Cyfryzacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Najlepiej istotę Szerokiego Porozumienia oddają słowa jej twórców:

Umiejętności cyfrowe są obecnie najczęściej wymienianym zjawiskiem, jakie pojawia się w debacie nad problemami cyfryzacji w naszym kraju. Są także ściśle związane z tworzeniem i wypełnianiem cyfrowych miejsc pracy. Mogą one być polską specjalizacją narodową. Dziś w naszym kraju lokują swoje centra rozwojowe takie światowe firmy jak Microsoft, Google, Motorola, Intel, Accenture, Siemens, HP czy IBM. Sukcesy polskich młodych programistów są szeroko znane w świecie. Tegoroczne targi CeBIT, których Polska była partnerem pokazała naszą ofertę w sektorze ICT a hasło „TalenIT People” wskazywało na nasz największy kapitał.

To samo się nie wytworzy, a nie wiadomo skąd pochodzące umiejętności małych dzieci do obsługi klawiatur, pilotów czy gier komputerowych nie powinny oznaczać, że kompetencje cyfrowe ma już każde dziecko. To jedynie początek, ale te dzieci mogą w przyszłości mieć świetny zawód i zapewnione miejsce pracy. O to powinniśmy zadbać dziś.

Umiejętności cyfrowe to Umiejętności dla Przyszłości. Takie hasło towarzyszy Szerokiemu Porozumieniu na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Nominacji do wspomnianej „Listy 100” dokonują doświadczeni eksperci, praktycy w działaniach na rzecz upowszechniania partycypacji cyfrowej, osoby które potrafią ocenić i docenić osiągnięcia.

Na liście roku 2018 ogłoszonej w dniu 21 czerwca br. podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe 2018.pl” - znajduje się dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania, co jest symbolicznym wyrazem uznania dla reformy programu kształcenia wprowadzonego na tym Wydziale, a nakierowanego na zarządzanie w gospodarce cyfrowej. Stosowne dyplomy zostaną wręczone jesienią.

Pełna lista wyróżnionych osób znajduje się na stronie SPRUC

Źródło: WZ PW