Otwarcie Warsaw Design Factory

W dniu 25 czerwca 2018 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW odbędzie się uroczyste otwarcie Warsaw Design Factory, a w tym nowej przestrzeni warsztatowej dla wszystkich studentów i kół naukowych „WDF Maker Space” w Domu Studenckim Bratniak PW.

Podczas spotkania zostaną podpisane ramowe porozumienia z Willson&Brown i PKO Finat. Warsaw Design Factory to marka, która opiera się na doświadczeniach zespołu INFOX i Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Polega m.in. na współpracy nauki z biznesem w obszarze studenckich programów edukacyjnych i rozwoju projektów młodych naukowców z kół naukowych, a także kształceniu umiejętności dydaktycznych kadry Politechniki Warszawskiej. Włączenie nowej przestrzeni w akademikach PW spowoduje, że studenci „w kapciach” nawet wieczorami będą mogli rozwijać swoje umiejętności zawodowe i tym samym udoskonalać projekty kół naukowych.

Inicjatywa ma przede wszystkim na celu budowę nowoczesnej i innowacyjnej uczelni, interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów młodych naukowców i w pełni zaangażowanej kadry akademickiej. Kształcenie inżynierów przyszłości, innowatorów oraz rozwijanie umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej to nie jedyne wyzwania, które stoją przed organizatorami.

Warsaw Design Factory będzie pracować w obszarach:

  • rozwoju nowoczesnych form kształcenia, podniesienia jakości procesu dydaktycznego oraz popularyzacji innowacyjnych form kształcenia, zarówno w środowisku akademickim, jak i w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • wsparcia najbardziej aktywnych i dynamicznych przedstawicieli świata młodej nauki Politechniki Warszawskiej zainteresowanych rozwojem innowacji,
  • stworzenia warunków pobudzających kreatywność, przedsiębiorczość oraz budowania networkingu.

Tego samego dnia podpisane zostaną również ramowe porozumienia z Willson&Brown i PKO Finat m.in. w obszarze realizacji projektów edukacyjnych krajowych i międzynarodowych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej.

W ramach działań zespołu rektorskiego do spraw innowacyjnych form kształcenia INFOX PW realizowane są krajowe i międzynarodowe programy edukacyjne, w ramach których studenci pracując w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązują problemy zlecone i projekty we współpracy z przedsiębiorstwami, Urzędem m. st. Warszawy czy organizacjami pozarządowymi. Dotychczas studenci zaproponowali  wiele innowacyjnych prototypów i rozwiązań m.in. mini zmywarkę czyszcząca ultradźwiękami pn. PIAVO (firma Silampos) czy aplikację wspierającą dbanie o kwiaty wśród najmłodszego pokolenia pn. Buddy (Fiskars), a także prowadzili zaawansowane badania naukowe np. badanie możliwości wykorzystania druku 3D do przygotowywania elementów ograniczających zasięg oddziaływania promieniowania w radioterapii do obszarów występowania komórek rakowych czy projekt połączenia technologii mobilnej z urządzeniem służącym do ciągłego podskórnego podawania insuliny”.