Konferencje Politechniki Warszawskiej 2016

W bieżącym roku zaplanowano blisko sto wydarzeń o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Poniżej przedstawiamy rozkład konferencji naukowych przygotowanych przez jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej w 2016 r.

 

Konferencje naukowe planowane przez jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej w 2016 roku

Styczeń    
10-16 stycznia 2016
Szczyrk

XLIV Zimowa Szkoła Niezawodności

„Niezawodność systemów technicznych”

www.zimowaszkolaniezawodnosci.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Transportu

Zakład Telekomunikacji w Transporcie

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

Tel.: (22) 234-70-40

e-mail:msi@it.pw.edu.pl

Sekcja Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcja Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN

14-15 stycznia 2016
Warszawa

Workshop Projektu RENOIR

renoirproject.eu

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Samodzielna Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Tel.: (22) 234 71 33

e-mail: jholyst@if.pw.edu.pl

25-27 stycznia 2016
Zakopane

Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych - Energooszczędne technologie w budowie maszyn roboczych

http://www.prmpl/sites/default/files/files/xxix_prmr_2016_i_komunikat.pdf

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich

prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

Tel.: (22) 234-83 59

e-mail: sekretariat@prmpl

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

26 stycznia 2016
Warszawa PW GG

Wykonywanie nowej funkcji ABI – pierwszy rok doświadczeń

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa

Tel.: (22) 620-64-58

e-mail: info@sabi.org.pl

Współpraca z Stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

28-31 stycznia 2016
Warszawa

XXXVth Symposium Photonics and Web Engineering, Advanced Applications of Photonic/Electronic Systems, Astronomy and High Energy, Physics Experiments

http://wilga.ise.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Tel.: (22) 234-79-86 (53-60, 51-10)

e-mail:photonics@ise.pw.edu.pl

  

Luty    
6-9 lutego 2016 Warszawa

Topological Philosophy

konferencja międzynarodowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej

dr hab. Mirosław Szatkowski, prof. PW

dr Bartłomiej Skowron

Tel.: (22) 234-62-67

e-mail: b.skowron@ans.pw.edu.pl

16 lutego 2016 Warszawa PW

III Obywatelski Kongres Samorządowy

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

dr hab. Anna Gołębiowska, prof. PW

Tel.: (22) 234-59-59

e-mail: a.golebiowska@ans.pw.edu.pl

Uczelnia Łazarskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Stowarzyszenie Wolni Wyborcy

14-18 lutego 2016 San Francisco, USA

Electronic Imaging 2016

http://www.electronicimaging.org/

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechatroniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

Tel.: (22) 234-82-83

e-mail: r.sitnik@mchtr.pw.edu.pl

Stowarzyszenie IS&T

26 lutego 2016 Warszawa PW GG

Smart City – rola geoinformacji oraz technologii ICT

Konferencja naukowo-technologiczna

www.SmartCity.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii 

Zakład Kartografii

dr hab. inż. Robert Olszewski

Tel.: (22) 234-55-90

e-mail: r.olszewski@gik.pw.edu.pl

26-27 lutego 2016 Warszawa

Ask. the. Conference on Education for Research, Research for Creativity

http://conference.asknow.eu

konferencja międzynarodowa

Wydział Architektury

dr hab. inż. arch. Jan Słyk,prof. PW

Tel.: (22) 234-55-33

e-mail: conference@asknow.eu

Architecture for Society of Knowledge

29 lutego-1 marca 2016 Chlewiska k/Siedlec

Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – problemy i rozwiązania http://credo.ia.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

doc. dr inż. Tomasz Traczyk

Tel.: (22) 234-77-50

e-mail: t.traczyk@ia.pw.edu.pl

  

Marzec    
1 marca 2016 cyklicznie 6 razy w roku Wydział Inżynierii Produkcji

SNOE – Szkoła Naukowa Obróbek Erozyjnych.

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania

Zakład Obróbek Wykańczających i Erozyjnych

prof. nzw. dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski

Tel.: (22) 234-72-21

e-mail: ld@meil.pw.edu.pl

2-5 marca 2016 Zakopane

Cardiology meets Physics and Mathematics

www.konferencje.senit.pl/koscielisko 2016

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Układów Złożonych

dr inż. Teodor Buchner

Tel.: (22) 234-79-58

e-mail: buchner@if.pw.edu.pl

12-19 marca 2016 Val Gardena, Włochy

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna Energetyka Odnawialna w Polsce,

ENERGETYKA 2016

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Tel.: (22) 234-52-81

e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

16 marca 2016 Warszawa Senat RP

Ogólnopolska konferencja naukowa

Funkcjonowanie administracji publicznej
w Polsce

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

dr hab. Anna Gołębiowska, prof. PW

Tel.: (22) 234-59-59

e-mail: a.golebiowska@ans.pw.edu.pl

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

17 marca 2016 Warszawa

LIGHT2015: the Power of Photonics

www.photonics.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Optyki I Fotoniki

prof. dr hab. inż.Tomasz Woliński

dr hab. inż. Piotr Lesiak

Tel.: (22) 234-72-62

30 marca-02 kwietnia 2016 Liptovský Mikuláš, Słowacja

15 th International Technical Systems Degradation Conference 

(XV Międzynarodowa Konferencja Degradacji Systemów Technicznych)

http://www.konferencje.mechatronika.info.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Zintegrowane Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Tel.: (22) 234-81-18

e-mail: ras@simr.pw.edu.pl

  

Kwiecień    
5 kwietnia 2016 Warszawa Sejm RP

Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego

konferencja międzynarodowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

dr hab. Anna Gołębiowska, prof. PW

Tel.: (22) 234-59-59

e-mail: a.golebiowska@ans.pw.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP

7-8 kwietnia 2016 Warszawa

II Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych

www.geosympozjum2016.uw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg i Mostów

dr Anna Lejzerowicz (PW)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Sebastian Kowalczyk (UW)

tel. (22) 55 40 532

e-mail: geosympozjum@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski; SGGW

12-13 kwietnia 2016 Warszawa/Serock

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Inżynieria Ruchu Lotniczego”

konferencja krajowa

Wydział Transportu

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego

dr inż. Anna Kwasiborska

Tel.: (22) 234-73-39

e-mail: akw@wt.pw.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego WT PW

e-mail: konferencjaIRL@gmail.com

20-22 kwietnia 2016 Warszawa

V European Young Engineers Conference

www.eyec.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Koło Naukowe IChiP

inż. Aneta Gawryszewska

Tel.: (22) 234-63-17; 

e-mail: eyec@ichip.pw.edu.pl

21-22 kwietnia 2016 Warszawa

V międzynarodowa konferencja

Innowacyjność w wodociągach i kanalizacji

http://konferencja-innowacyjnosc2016.pl

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Inżynierii Środowiska

Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

prof.dr hab. inż. Marian Kwietniewski

Tel.: (22) 234-53-36

e-mail: marian.kwietniewski@is.pw.edu.pl

kwiecień 2016 Warszawa PW GG

X  Konferencja Naukowo-Techniczna „Miasto
i Transport 2016”

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Dróg i Mostów

dr inż. Andrzej Brzeziński

Tel.: (22) 825-37-27

e-mail: a.brzezinski@il.pw.edu.pl

kwiecień 2016 Warszawa

Zebranie Sekcji Metod Obliczeniowych
i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN

http://sekcjamoio.il.pw.edu.pl/

Seminarium o zasięgu międzynarodowym

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

prof.dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Tel.: (22) 234-63-79

e-mail: T.Lewinski@il.pw.edu.pl

kwiecień 2016 Warszawa

Konferencja Polimer’2016

„Innowacyjność w Przetwórstwie Tworzyw Sztucznych”

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

Tel.: (22) 234-84-69

e-mail: k.wilczynski@wip.pw.edu.pl

kwiecień 2016

FORUM ENERGETYCZNE 2016

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Cieplnej

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Tel.: (22) 234-52-81

e-mail: badyda@itc.pw.edu.pl

kwiecień 2016 Warszawa

Logistyka społeczna i publiczne zarządzanie kryzysowe

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr hab. inż. Anna Kosieradzka

Tel.: (22) 234-84-14

e-mail: A.Kosieradzka@wz.pw.edu.pl

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Tel.: (22) 234-82-99

J.Zawila-Niedzwiecki@wz.pw.edu.pl

Współpraca z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

  

Maj    
6 maja 2016 Płock

Współczesne problemy rozwoju gospodarczego. Perspektywy i wyzwania przedsiębiorczości

http://konferencje.pw.plock.pl/index.php/KNES/

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

dr Marlena Piekut

Tel.: (24) 262-90-08

        (24) 367-21-26

e-mail: mpiekut@pw.plock.pl

mpiekut@op.pl

9-11 maja 2016 Warszawa

Współczesna polska ontologia

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej

dr hab. Mirosław Szatkowski, prof. PW

dr Bartłomiej Skowron

Tel.: (22) 234-62-67

e-mail: b.skowron@ans.pw.edu.pl

10-12 maja 2016 Kraków

International Radar Symposium 2016

IRS 2016

http://ecio2016.com

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

mgr inż. Anna Kurowska

Tel.: (22) 234-74-78

e-mail: A.Kurowska@elk.pw.edu.pl

18-20 maja 2016 Warszawa

18 European Conference on Integrated Optics (ECIO 2016)

http://ecio2016.com

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. PW

Tel.: (22) 234-77-77

e-mail: r.piramidowicz@imio.pw.edu.pl

 

19 maja 2016 Warszawa

IX Sympozjum Krajowe

Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów

http://www.hrkp.simpw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. dr inż. Mariusz Pyrz

Tel.: (22) 234-85-21

e-mail: mpyrz@simr.pw.edu.pl

20-21 maja 2016 Warszawa PW GG

95 lecie Wydziału Geodezji i Kartografii

www.gik.pw.edu.pl

konferencja krajowa

 

Wydział Geodezji i Kartografii 

prof. dr hab. inż. Alina Maciejewska

Tel.: (22) 234-72-23

e-mail: dziekan@gik.pw.edu.pl

dr hab. inż. Waldemar Izdebski

Tel.: (22) 234-77-51

e-mail: w.izdebski@gik.pw.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Pachuta

Tel.: (22) 234-73-92

e-mail: a.pachuta@gik.pw.edu.pl

22-29 maja 2016 Wilga

XXXVIth Symposium Photonics and Web Engineering, Advanced Applications of Photonic/Electronic Systems, Astronomy and High Energy Physics Experiments

http://wilga.ise.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk

Tel.: (22) 234-79-86 (53-60, 51-10)

e-mail: photonics@ise.pw.edu.pl

maj  2016 Warszawa Sejm RP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ochrona i bezpieczeństwo środowiska naturalnego

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

dr hab. Anna Gołębiowska, prof. PW

Tel.: (22) 234-59-59

e-mail: a.golebiowska@ans.pw.edu.pl

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

maj 2016 Warszawa

Sympozjum Naukowe

Zakładu Inżynierii Spajania

Politechniki Warszawskiej

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Produkcji

Instytut Technik Wytwarzania

prof. dr hab. inż. Jacek Senkara

Tel.: (22) 234-84-02; (22) 849-96-21

e-mail: j.senkara@wip.pw.edu.pl

maj  2016 Warszawa WIP

Konferencja naukowa „Gospodarka cyfrowa. Problemy zarządzania”

konferencja krajowa

Wydział Zarządzania

dr inż. Artur Gąsiorkiewicz

Tel.: (22) 234-85-10

e-mail: A.Gasiorkiewicz@wz.pw.edu.pl

Współpraca z Naukowym Towarzystwem Informatyki Ekonomicznej

30 maja-1 czerwca 2016 Bydgoszcz Gniew XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pojazdy Szynowe

Wydział Transportu

Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych

 prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

dr hab. inż. Jarosław Korzeb

Tel.: (22) 234-55-94

e-mail: ps2016@wt.pw.edu.pl

Spółka Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 

  

Czerwiec    
1-3 czerwca 2016 Poreč, Istria, Chorwacja

Management of Technology – Step to Sustainable Production, www.motsp2016.org

e-mail: motsp2016@fsb.hr

konferencja międzynarodowa

Wydział Transportu

Zakład Logistyki i Systemów Transportowych

 prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Tel.: (22) 234-58-55

e-mail: maja@wt.pw.edu.pl

University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture;

University of North, Koprivnica, Croatia Croatian Association for PLM

2-3 czerwca 2016 Płock

XXXVI Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika PROBLEMY INŻYNIERII ŚRODOWISKA - AQUA2016

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

Instytut Budownictwa

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

dr inż. Bożena Piątkowska

Tel.: (24) 36-72-144

e-mail: knis@pw.plock.pl

7-8 czerwca 2016 Santa Clara USA

Student & Young Professionals Forum

http://isie2016.org/sypforum/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Elektroniki Przemysłowej

dr inż. Marek Jasiński

Tel.: (22) 234-76-75

e-mail: marek.jasinski@ee.pw.edu.pl

8-11 czerwca 2016 Bacau, Rumunia

Third International Conference on Natural and Antropic Risk – ICNAR 2016

http://icnar.ub.ro//

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Zintegrowane Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Tel.: (22) 234-81-18

e-mail: ras@simr.pw.edu.pl

Vasile Alecsandri” University of Bacau

13-16 czerwca 2016 Warszawa

The 3rd Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications (CPPTA)

http://www.cppta.eu

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki

Tel.: (22) 234-36-57

e-mail: office@cppta.eu

            chair@cppta.eu

20-23 czerwca 2016 Kazimierz Dolny

Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2016

http://www.sme16.iel.waw.pl/   

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Elektryczny

Instytut Maszyn Elektrycznych

prof. dr hab. inż. Grzegorz Kamiński

Tel.: (22) 234-73-35

e-mail: sme2016@ime.pw.edu.pl

26 czerwca -1 lipca 2016 Kościelisko

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” PES-11

http://ptetis.ee.pw.edu.pl 

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny

Instytu Elektroenergetyki

dr inż. Waldemar Chmielak

Tel.: (22) 234-53-84

Tel.: (22) 234-75-63

e-mail: waldemar.chmielak@ee.pw.edu.pl

e-mail: ptetis@ee.pw.edu.pl

Oddział Warszawski PTETiS

czerwiec 2016 Warszawa Senat RP

Ogólnopolska konferencja naukowa
Jak usprawnić polską administrację?

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

dr hab. Anna Gołębiowska, prof. PW

Tel.: (22) 234-59-59

e-mail: a.golebiowska@ans.pw.edu.pl

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP

czerwiec 2016 Warszawa Engineering News 2016
konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Jądrowej

dr hab. inż. Marek Peryt

Tel.: (22) 234-73-75

email: marekperyt@if.pw.edu.pl
Studenckie Koło Naukowe CAMAC

czerwiec 2016 Warszawa (Dzień WIL)

Studenckie Seminarium Naukowe

www.zelbetnik.il.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Instytut Inżynierii Budowlanej

Zakład Konstrukcji Betonowych

dr inż. Maria Włodarczyk

Tel.: (22) 234-63-01

e-mail: Maria.wlodarczyk@il.pw.edu.pl.

Koło Naukowe „Żelbetnik”

czerwiec 2016

Jubileusz 75-lecia

prof. Grzegorza Jemielity

konferencja krajowa

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

prof.dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Tel.: (22) 234-63-79

e-mail: T.Lewinski@il.pw.edu.pl

czerwiec 2016 Warszawa

Zebranie Sekcji Metod Obliczeniowych
i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN

http://sekcjamoio.il.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

prof.dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Tel.: (22) 234-63-79

e-mail: T.Lewinski@il.pw.edu.pl

czerwiec 2016 Kraków

XVIII Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki oraz

XII Ogólnopolskie Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WIBROTECH 2016

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn, PAN,

dr hab. inż.  Jacek Dziurdź

Tel.: (22) 234-82-76

e-mail: jdz@simr.pw.edu.pl

  

Lipiec    
1-2 Lipca 2016 Warszawa

14th EUROPT Workshop on Advances in Continuous Optimization

http://www.europt2016.ia.pw.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

dr hab. inż. Andrzej Stachurski

Tel.: (22) 234-76-40

e-mail:a.stachurski@ia.pw.edu.pl

5-8 lipca 2016 Warszawa

Modern Steels and Iron Alloys MS&IA2016

www.nanostal.eu/msia2016

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Materiałowej

Wydział Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. inż. Wiesław Świątnicki

Tel.: (22) 234-81-03

e-mail: wswiatni@inmat.pw.edu.pl

           msia2016@nanostal.eu

6-14 lipca 2016 Kolymbari, Kreta, Grecja

International Conference on New Frontiers in Physics 2016

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Jądrowej

dr inż. Małgorzata Janik

Tel.: (22) 234-73-43

11-15 lipca 2016 Barranquilla Kolumbia

V  Congreso Latinoamericano de Matemáticos

http://www.uninorte.edu.co/web/vclam

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr Przemysław Górka

Tel.:(22) 234-79-88

p.gorka@mini.pw.edu.pl

  

Sierpień    
29 sierpnia-3 września 2016 Saloniki, Grecja

Quark Confinement and the Hadron Spectrum 2016

https://indico.cern.ch/e/conf12

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Jądrowej

dr inż. Małgorzata Janik

Tel.: (22) 234-73-43

30 sierpnia-2 września 2016 Warszawa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TRANSPORT XXI WIEKU”

Wydział Transportu

Zakład Telekomunikacji w Transporcie

prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk

Tel.: (22) 234-70-69; 73-11

e-mail: transport21@wt.pw.edu.pl

  

Wrzesień    
4-9 września 2016  Chania, Grecja University of Crete

9-th German-Greek- Polish Symposium on Advances in Mechanics 

http://9ggp.tuc.gr/

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Tel.: (22) 234-82-58

e-mail: wku@simr.pw.edu.pl

11-14 września 2016 Gdańsk

4th International Conference on Innovative Network Systems and

Applications (iNetSApp'16)

https://fedcsis.org/2016/inetsapp

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. inż. Maciej Grzenda

Tel.:(22) 234-79-88

e-mail: m.grzenda@mini.pw.edu.pl

13-16 września 2016 Karpacz

VI Lighting Conference of the Visegrad Countries, LumenV4,  http://lumenv4.ciepoland.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki

dr hab. inż. Dariusz Sawicki, prof. PW

Tel.: (22) 234-73-28

e-mail: dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl

Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Politechnika Białostocka,Politechnika Poznańska, CIOP-PIB

14-16 września 2016 Wilno

CISIM 2016, Computer Information Systems and Industrial Management

www.uwb.lt/cisim2016

konferencja międzynarodowa

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

dr hab. Wladysław Homenda, prof. PW

Tel.:(22) 234-79-88

e-mail: homenda@mini.pw.edu.pl

Uniwersytet w Białymstoku

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w  Wilnie, Politechnika Białostocka

14-17 września 2016 Sandomierz

Computational Problems of Electrical Engineering

http://cpee.iem.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. PW

Tel.: (22) 628-45-68

e-mail: sekretariat@iem.pw.edu.pl

15-16  września 2016 Murzasichle

Metody Heurystyczne i Algorytmy Ewolucyjne

http://mhae.elka.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Systemów Elektronicznych

dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW

Tel.: (22) 234-77-31

dr hab. inż. J.Arabas@elka.pw.edu.pl

mhae@elka.pw.edu.pl

18-22  września 2016 Osieck-Warszawa

8th International Colloquium

Micro-Tribology 2016

konferencja międzynarodowa

 

 

Wydział Mechatroniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

dr inż. Zbigniew Kusznierewicz

Tel.: (22) 234-83-46

e-mail: Z.Kusznierewicz@mchtr.pw.edu.pl

18-24 września 2016 Będlewo

6th Polish Combinatorial Conference

http://6pcc.tcs.uj.edu.pl/

konferencja międzynarodowa

 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc

Tel.:(22) 234-73-10

e-mail: zblonc@mini.pw.edu.pl

19-21 września 2016 Warszawa

XI międzynarodowa konferencja „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”

"Young scientists towards the challenges of modern technology"

http://conference.young-scientists.eu/

konferencja międzynarodowa

Wydział Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zakład Informatyki i Badań jakości Środowiska

Rada Doktorantów

dr hab. inż. Artur Badyda

Tel.: (22) 234-59-50 ; (58-21)

e-mail: artur.badyda@is.pw.edu.pl

19-22 września 2016 Warszawa  

E-MRS 2016, Fall Meeting Symposium - Advanced composite materials: production, testing, applications

www.emrs-strasbourg.com

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny

Katedra Technologii Chemicznej

prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

Tel.: (22) 234 55 86

e-mail:  szafran@ch.pw.edu.pl

Institute for Problems of Materials Science National Academy of Science, Kijów, Ukraina

19-22 września 2016 Warszawa PW GG

E-MRS Fall Meeting 2016

http://www.european-mrs.com/

konferencja międzynarodowa

Wydział Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Tel.: (22) 234-0000

e-mail: malew@inmat.pw.edu.pl

Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych

Europejskie Towarzystwo Badań Materiałowych, Instytut Fizyki PAN

20-22 września 2016 Warszawa

Epistemology of Religious Beliefs

konferencja międzynarodowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej

dr hab. Mirosław Szatkowski, prof. PW

dr Bartłomiej Skowron

Tel.: (22) 234-62-67

e-mail: b.skowron@ans.pw.edu.pl

26-28 września 2016 Warszawa

Inter-Academia 2016 - Global Research and Education

konferencja międzynarodowa

Wydział Mechatroniki

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

dr hab. inż. Ryszard Jabłoński, prof. PW

Tel.:(22) 234-86-33

e-mail: yabu@mchtr.pw.edu.pl

26-28 września 2016 Płock

11th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder

http://konferencje.pw.plock.pl/index.php/Bertsznajder/

konferencja międzynarodowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Instytut Chemii

prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska

Tel.: (24) 367-22-02

e-mail: b.pacewska@pw.plock.pl

 

28 września-1 października 2016 Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych Teorii Konstrukcji

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

prof.dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Tel.: (22) 234-63-79

e-mail: T.Lewinski@il.pw.edu.pl

wrzesień 2016 Grybów

Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki

http://www.joze.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii 

Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

Prof. dr hab. Aleksander Brzeziński

Tel.: (22) 234-76-97

e-mail: a.brzezinski@gik.pw.edu.pl

wrzesień 2016 Lwów

Polish-Ukrainian Conference

CAD in Machines Design

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. PW

Tel.: (22) 234-86-79

e-mail: robertzalewski@wp.pl

  

 Październik    
9-22 października 2016

XXVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego imienia imienia prof. Jacka Stupnickiego 

www.itlims.meil.pw.edu.pl/symp

konferencja krajowa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej

dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. PW

Tel.:(22) 234-75-12

e-mail: sump@meil.pw.edu.pl

Sekcja Mechaniki Eksperymentalnej Komitetu Mechaniki PAN

Polskie Stowarzyszenie Mechaniki Eksperymentalnej

23-27 października 2016  Firenze, Włochy

Students' Forum

http://www.iecon2016.org/index.php/welcome/students-forum

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektryczny

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Elektroniki Przemysłowej

dr inż. Marek Jasiński

Tel.: (22) 234-76-75

e-mail: marek.jasinski@ee.pw.edu.pl

październik 2016  

XIV YoungChem, International Congress of Young Chemists

www.youngchem.com

konferencja międzynarodowa

Wydział Chemiczny

Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”

d hab. inż. Michał Fedoryński, prof. PW

Tel.: (22) 234-53-42

e-mail:mifed@ch.pw.edu.pl

październik 2016  Warszawa WAiNS, SemRP

Ogólnopolska konferencja naukowa

Zrównoważony rozwój Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Polityki Społeczno-Gospodarczej

prof.nzw.dr hab. Eugeniusz Sobczak

Tel.: (22) 234-65-37

e-mail:e.sobczak@ans.pw.edu.pl

październik 2016 Warszawa

Zebranie Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN

http://sekcjamoio.il.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

 

Wydział Inżynierii Lądowej

Zakład Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki

prof.dr hab. inż. Tomasz Lewiński

Tel.: (22) 234-63-79

e-mail: T.Lewinski@il.pw.edu.pl

październik 2016 Warszawa

Francusko-Polskie Seminarium Mechaniki

http://www.simr.pw.edu.pl/ipbm/Instytut-Podstaw-Budowy-Maszyn/Nauka/Konferencje/Konferencje-2016/XXIV-Pol-Fra-2016

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn, PAN,

prof. dr hab. inż.  Jerzy Bajkowski

Tel.: (22) 234-87-76

e-mail: jba@simr.pw.edu.pl

październik 2016 Warszawa

Konferencja Friction 2016

konferencja międzynarodowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Podstaw Budowy Maszyn, PAN,

prof. dr hab. inż.  Jerzy Bajkowski

Tel.: (22) 234-87-76

e-mail: jba@simr.pw.edu.pl

  

Listopad    
3-5 listopada  2016 Warszawa

NICA days 2016

www.nica2016.if.pw.edu.pl

konferencja międzynarodowa

Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Jądrowej

dr hab. inż. Marek Peryt

Tel.: (22) 234-73-75

email: marekperyt@if.pw.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe CAMAC

16-17 listopada 2016 Płock

IV Forum Budowlane – Płock 2016

- Konferencja Naukowa „Problemy badawcze budownictwa”

- Warsztaty Inżynierów Budownictwa

- Wystawa osiągnięć i produktów dla budownictwa.

www.fb.pw.plock.pl

konferencja krajowa

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Instytut Budownictwa

dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW

dr inż. Artur Koper

Tel.: (24) 262-42-26

e-mail: fb@pw.plock.pl

 

18 listopada 2016 Warszawa

XXV Konferencja Bezpieczeństwo w Pojazdach Samochodowych

http://www.ip.simr.pw.edu.pl/?q=konferencje

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. dr hab. inż. Andrzej Reński

Tel.: (22) 234-87-85

e-mail: ippw@simr.pw.edu.pl

24 listopada 2016 Warszawa WAiNS III Ogólnopolska Konferencja "Bezpieczeństwo ekonomiczne państw współczesnego świata"

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Ekonomii

dr Agnieszka Tomczak

Tel.: (22) 234-62-67

e-mail: konferencja_bezpek@ans.pw.edu.pl

 

24 listopada 2016 Warszawa PW GG

Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami

www.zkign.gik.pw.edu.pl

konferencja krajowa

 

Wydział Geodezji i Kartografii 

Zakład Kastratu i Gospodarki Nieruchomosciami

dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Tel.: (22) 234-75-89

e-mail: k.sobolewska@gik.pw.edu.pl

24-25 listopada 2016 Warszawa

XXV Krajowa Konferencja Oświetleniowa, „Technika Świetlna 2016”

http://kko.org.pl/

konferencja krajowa

Wydział Elektryczny

Instytut Elektroenergetyki

dr inż. Piotr Pracki

Tel.: (22) 234-75-05

e-mail: piotpracki@ien.pw.edu.pl

Polski Komitet Oświetleniowy SEP

25 listopada 2016 Warszawa

VIII Międzynarodowa Konferencja Systemy Mechatroniczne Pojazdόw i Maszyn Roboczych

http://www.konferencje.mechatronika.info.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych

Zintegrowane Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych

dr inż. Marcin Jasiński

Tel.: (22) 234-81-18

e-mail: jachuu@simr.pw.edu.pl

28 listopada 2016 Warszawa

XIII Konferencja

„Problemy Unieszkodliwiania Odpadów - Dla miasta i środowiska”

www.ichip.pw.edu.pl

konferencja krajowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

Tel.: (22) 825-14-40

e-mail: e.molga@ichip.pw.edu.pl

listopad  2016 Warszawa

Rola, zadania i źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego

konferencja krajowa

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Prawa i Administracji

dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW

Tel.: (22) 234-59-55

e-mail: a.zalcewicz@ans.pw.edu.pl

listopad  2016 Warszawa

Autentyzm budowli zabytkowej – problem rekonstrukcji

konferencja krajowa

 

Wydział Architektury

Zakład Architektury Polskiej

dr inż. arch. Wojciech Wółkowski

Tel.: (22) 628-06-87

e-mail: wwolk@o2.pl

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków

listopad 2016 Warszawa

International Conference on Quality of Telecommunications Networks & Service

http://www.qm.systemics.com.pl/

konferencja międzynarodowa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Instytut Telekomunikacji

dr hab. inż. Przemysław Dymarski, prof. PW

Tel.: (22) 234-78-24

e-mail: dymarski@tele.pw.edu.pl

listopad 2016 Warszawa

II Konferencja Naukowa z cyklu "TRENDY I WYZWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO", temat w roku 2016: „Problemy rozwoju współczesnych organizacji”

konferencja krajowa

 

Wydział Zarządzania

dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk

Tel.: (22) 234-82-99

e-mail: T.Grzeszczyk@wz.pw.edu.pl

Współpraca z Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Naukowym Towarzystwem Informatyki Ekonomicznej

  

Grudzień    
2 grudnia 2016 Warszawa
XXIV Ogόlnopolskie Sympozjum Naukowe Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska

http://www.ip.simpw.edu.pl/?q=konferencje

konferencja krajowa

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Instytut Pojazdów

prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński

Tel.: (22) 234-87-81

e-mail: skruczyn@simr.pw.edu.pl

6-9  grudnia 2016 Ateny, Grecja 2016 IEEE Symposium on Computational Intelligence for Human-like Intelligence

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk

Tel.:(22) 234-72-65

e-mail:mandziuk@mini.pw.edu.pl

8 grudnia 2016 Płock

Seminarium „Nauka z pasją”

konferencja krajowa

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

dr Magdalena Kludacz

Tel.: (24) 262-90-07

e-mail: m.kludacz@pw.plock.pl

Studenckie Centrum Nauki

grudzień 2016 Warszawa PW

Projektowanie mobilnych aplikacji geoinformacyjnych" (MobileCarto 2016)

http://mobilecarto.gik.pw.edu.pl/

konferencja krajowa

Wydział Geodezji i Kartografii 

Zakład Kartografii

dr hab. inż. Dariusz Gotlib

Tel.: (22) 234-55-90

e-mail: d.gotlib@gik.pw.edu.pl

Źródło: BPI PW