Forum EUA 2019 na Uniwersytecie Warszawskim

Podczas spotkania European University Association (Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów) w ramach European Learning & Teaching Forum podjęty zostanie m.in. temat efektywnego kształcenia.

W dniach 14-15 lutego 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim spotkają się uczestnicy  EUA 2019 European Learning & Teaching Forum. Wydarzenie organizowane jest przez European University Association (EUA) pod nazwą Towards successful learning: Controversies and common ground. Forum składa się z trzech sesji. Podczas pierwszej sesji omawiane będą cele uczenia w szkolnictwie wyższym. Uczestnicy podejmą dyskusję, czy programy studiów zawierają treści związane z krytycznym myśleniem oraz czy cele nauczania zmieniają się wraz z rozwojem nauki i społeczeństwa. W drugiej sesji zostanie omówiony temat spójności uczenia się i nauczania w szkołach wyższych z polityką edukacyjną krajów europejskich. W trakcie ostatniej sesji odbędzie się debata dotycząca dwóch różnych modeli kształcenia realizowanych w dwóch uczelniach: irlandzkiej University College Cork oraz norweskiej University of Oslo. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie: http://en.uw.edu.pl/2019-european-learning-teaching-forum/

European University Association (Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów) zajmuje się ujednoliceniem procesu kształcenia studentów oraz prowadzenia badań w ramach procesu bolońskiego. Politechnika Warszawska jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów, które zrzesza ponad 800 uniwersytetów oraz krajowych konferencji rektorów z 48 państw.