Najciekawsze dyplomy Wydziału Architektury PW

W Pawilonie Wystawowym Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 5 marca br. odbył się wernisaż wystawy najciekawszych dyplomów magisterskich obronionych na Wydziale w 2013 roku. 

Na wystawie zaprezentowano 35 prac dyplomowych, w tym prace wykonane w ramach anglojęzycznej specjalności Architecture for Society of Knowledge. Podczas wernisażu prof. Stefan Wrona, dziekan Wydziału Architektury PW ogłosił wyniki konkursu Oddziału Warszawskiego SARP na najlepszą pracę dyplomową oraz wyniki eliminacji do ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów.

Po zapoznaniu się z najlepszymi pracami dyplomowymi obronionymi na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2013 roku jury w składzie: arch. Ewa Porębska (OW SARP), arch. Konrad Chmielewski (OW SARP), arch. Michał Owadowicz (OW SARP), arch. Janusz Kołaczkowski (OW SARP), arch. Daniel Frąc (OW SARP), nagrodziło dwa dyplomy Nagrodą OW SARP. Pierwsza nagroda nie została przyznana - wręczono dwie równorzędne drugie nagrody. Laureatkami zostały:

  • Joanna Rżysko za pracę pt. "Mosty piesze na przykładzie mostu z wbudowaną funkcją Muzeum Sztuki Nowoczesnej" (promotor: mgr inż. arch. Piotr Kudelski)
  • Justyna Zubala za pracę pt. "Rozbudowa i modernizacja terenów WOW 'Wisła' przy Wale Miedzeszyńskim 407, Warszawa - obszar B. Problem zdegradowanych terenów sportowych" (promotor: mgr inż. arch. Michał Brutkowski)

Gremium trzech innych jury wybrało dyplomy, które będą reprezentowały Uczelnię na eliminacjach do polskich i międzynarodowych konkursów.

Cztery prace uzyskały uznanie i zostały rekomendowane do eliminacji w międzynarodowym konkursie ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza.

Dwie prace dyplomowe zostały nominowane do eliminacji krajowych o doroczną nagrodę ZG SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "Dyplom Roku".

Jedna praca uzyskała nominację do eliminacji krajowych o doroczną Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną SARP-BDA (dawniej Nagroda im. prof. W. Henna).

Fotorelacja z wernisażu dostępna jest TUTAJ.