Biuletyn PW / Wydarzenia / Gaudeamus po raz pięćdziesiąty drugi

Gaudeamus po raz pięćdziesiąty drugi

W dniu 5 października 2018 r. odbyła się 52. Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 PW Filii w Płocku. Podsumowania minionego roku akademickiego dokonał gospodarz uroczystości - Prorektor PW ds. Filii prof. Janusz Zieliński.

W swoim wystąpieniu prof. Janusz Zieliński podkreślił, że w minionym roku akademickim dominowały dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to zakończenie Roku Jubileuszowego 50 lat obecności Politechniki Warszawskiej w Płocku. Drugie, to przygotowania do wprowadzenia nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

W swoim wystąpieniu Prorektor PW ds. Filii podkreślił, że w minionym roku prowadzono aktywną działalność w zakresie promocji nauki oraz modernizacji infrastruktury dydaktycznej i naukowej, czego przykładem jest realizowane zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja Centralnego Laboratorium Mechaniki i Budownictwa”. Prof. Janusz Zieliński podziękował Marszałkowi Adamowi Struzikowi za dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupu aparatury naukowo-badawczej do laboratorium, jak również Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu za podjęcie inicjatywy uruchomienia konkursu na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”. Dofinasowanie to dotyczy przeprowadzenia prac naukowych habilitacyjnych przez pracowników naukowych Filii i ma mobilizować naukowców do promowania własnej działalności badawczej. Z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku granty otrzymało sześć osób.

Prorektor zapewniał, że Filia będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Prof. Zieliński zaznaczył, że studia w PW nie są łatwe, ale w znaczący sposób gwarantują znalezienie pracy. Na koniec życzył nowym studentom wytrwałości, młodzieńczej aktywności w poszukiwaniu prawdy i swojej własnej drogi życiowej.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zainagurowała rok akademicki 2018/2019/fot. PW Filia w Płocku

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt mówił o nowej ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która obowiązuje od obecnego roku akademickiego. Podkreślił, że reforma zmienia zasady organizacji i ustroju uczelni, wzmacnia ich autonomię, zwiększa samodzielność w gospodarowaniu środkami finansowymi oraz kładzie nacisk na podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów. Wdrożenie nowych regulacji to dla Uczelni i całej jej wspólnoty akademickiej niezwykle ważny test do przeprowadzenia.

Rektor również wspomniał o tym, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, a mianowicie Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Upamiętniając to wydarzenie Politechnika Warszawska w ramach niepodległościowych obchodów organizuje wiele wystaw, koncertów, konferencji, trwają również prace nad odtworzeniem pomnika Prezydenta prof. Ignacego Mościckiego.

Pełną relację z uroczystości zobaczyć można na stronie PW Filii w Płocku.

Powiązany materiał:

Politechnika Warszawska zainaugurowała rok akademicki 2018/2019

Zdjęcia: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW