100-lecie nauk o zarządzaniu w Politechnice Warszawskiej

Grafika prezentująca miejsca i osoby związane z Wydziałem Zarządzania PW

Na naszej Uczelni rozpoczęły się obchody 100-lecia nauk o zarządzaniu. Politechnika Warszawska może poszczycić się najstarszą tradycją uprawiania tej dyscypliny wśród ośrodków naukowych i uczelni obecnie aktywnych w Polsce.

Trochę historii…

Za prekursora naukowego zarządzania w Polsce jest uznawany prof. Karol Adamiecki. Jego pierwsze osiągnięcia w tym zakresie datowane są jeszcze na wiek XIX, kiedy to dyrektorował w kilku kolejno hutach w Rosji oraz w Dąbrowie Górniczej.

W Politechnice Warszawskiej, na ówczesnym Wydziale Budowy Maszyn i Elektrotechniki, pojawił się w roku 1919, a w 1922 objął nowo powołaną Katedrę Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych. Kierował nią do śmierci w roku 1933. Potem wykłady z zarządzania produkcją kontynuował Zygmunt Rytel.

Po II wojnie światowej Politechnika Warszawska, jak i całe polskie szkolnictwo wyższe, przechodziła zmiany strukturalne i programowe. Znaczące dla nauk o zarządzaniu było włączenie do PW w 1951 r. Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda (założonej jeszcze w XIX wieku) oraz powstanie na jej bazie Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

W ramach tego wydziału w 1952 roku utworzono Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny, który od lat 60. zwany był „kuźnią organizatorów produkcji”, od lat 70. także „kuźnią organizatorów informatyki” z racji na nowoczesność programów kształcenia i popyt na jego absolwentów, którzy robili błyskawiczne kariery menedżerskie i mieli też istotny wpływ na rosnącą nowoczesność polskiej gospodarki tamtych czasów.

W wyniku późniejszych kilkukrotnych reorganizacji uczelni współczesnym kontynuatorem tej tradycji jest obecny Wydział Zarządzania PW. Oddziałem, od jego powstania do roku 1968, kierował prof. Seweryn Chajtman.

Co nas czeka?

W ramach obchodów w 2023 r. zaplanowano wiele wydarzeń – naukowych, biznesowych, a także integracyjnych. W programie:

  • konferencja „Business Process Management 2023” – maj;
  • konferencja „Współczesne problemy rozwoju gospodarczego” Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW w Płocku – czerwiec;
  • konferencja Wydziału Zarządzania PW i Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości – wrzesień;
  • posiedzenie wyjazdowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – listopad;
  • Tydzień Nauki i Biznesu na WZ PW – wydarzenie studenckie – listopad;
  • spotkanie studentów, pracowników i absolwentów WZ na zakończenie obchodów – listopad.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.wz.pw.edu.pl/100-lecie.

Sponsorem głównym obchodów jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Logo Banku Gospodarstwa Krajowego

Patronatem medialnym wydarzenia objęły: Polskie Radio S.A. i Przegląd Organizacji.

Logo Polskiego Radia i Przeglądu Organizacji