Zajęcia poniedziałkowe w środę

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 20 kwietnia 2022 r. (środa) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć w poniedziałek. 

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

„W semestrze letnim: 20.04.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek”

- zgodnie z §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022