Zajęcia piątkowe w czwartek

Zdjęcie wnętrza Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej, 12 maja 2022 r. (czwartek) zajęcia dla studentów odbędą się zgodnie z planem zajęć w piątek. 

Poniżej zamieszczamy wyciąg z Zarządzenia:

„W semestrze letnim: 12.05.2022 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek”

- zgodnie z §1 ust. 4 pkt 3 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022