Stypendia rządowe do Izraela

Ambasada Izraela w Polsce zachęca do wzięcia udziału w programie stypendialnym 2017/2018 dostępnym dla studentów, doktorantów i młodych naukowców z polskich uczelni.  

Oferta stypendialna (w załącznikach poniżej) na rok akademicki 2017/2018 została opracowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Oferta zawiera informacje o możliwości wyjazdów w roku akademickim 2017/2018 na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Kandydatów na stypendia zagraniczne zgłaszają pisemnie uczelnie nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub uczelnie wpisane do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych. Uczelnie samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów.

Termin zgłaszania kandydatów do BUWiWM przez uczelnie na stypendia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018 upływa 30 listopada 2016 r.

Application for Scholarship to Israel

BUWiWM - informacje o stypendiach do Izraela oraz info ogólne

Ambasada Izraela - Studiuj w Izraelu!

Źródło: Ambasada Izraela