Studenci PW nagrodzeni w konkursie „Złoty Medal Chemii 2021”

Złoty i Srebrny Medal Chemii, a także wyróżnienie otrzymali studenci PW w konkursie organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i firmę DuPont.

Jury konkursu wybrało najlepsze prace inżynierskie i licencjackie z zakresu chemii, a także pogranicza chemii z biologią i fizyką. Wśród nich znalazły się trzy dyplomy obronione na Wydziale Chemicznym PW.

Złoty Medal Chemii 2021 otrzymał Paweł Wieczorkiewicz za pracę pt. „Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych” (promotor: prof. dr hab. inż. Halina Szatyłowicz). Laureat opisał wpływ zmian w strukturze cząsteczek odpowiadających za kodowanie i transfer materiału genetycznego. Tego typu zmiany struktury mogą powodować nieprawidłowości w procesach biologicznych. Kluczowym oddziaływaniem międzycząsteczkowym wpływającym na te zjawiska jest wiązanie wodorowe i to właśnie jego analiza była głównym celem pracy.

Srebrny Medal Chemii zdobyła Karolina Urbanowicz za pracę pt. „Hydrofilowe kompleksy boroorganiczne jako efektywne fotouczulacze do zastosowań w terapii fotodynamicznej” (promotor: dr inż. Krzysztof Durka).

Wyróżnienie oraz nagrodę finalistów otrzymała Aleksandra Bandzerewicz, uczestnicząca m.in. w projekcie BoneReg, którego celem jest opracowanie dwóch implantów kości gąbczastej. Nagrodzono jej pracę pt. „Opracowanie i optymalizacja syntezy poli(cytrynianu gliceryny)” (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur).

Laureaci konkursu z PW (od lewej): Paweł Wieczorkiewicz, Karolina Urbanowicz, Aleksandra Bandzerewicz

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 9 grudnia 2021 r. podczas telekonferencji online z udziałem organizatorów, laureatów oraz promotorów nagrodzonych prac.

Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu można znaleźć TUTAJ>>

Źródło: DuPont