Program stypendialny MPWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. realizuje autorski program stypendialny adresowany do osób, które podjęły się napisania pracy magisterskiej lub doktoranckiej na temat związany z działalnością przedsiębiorstwa.

Dzięki programowi MPWiK w m.st. Warszawie S.A. studenci mają zagwarantowane miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł netto w przypadku studiów magisterskich lub 1500 zł netto w przypadku studiów doktoranckich oraz wsparcie merytoryczne, w tym możliwość przeprowadzenia badań w laboratoriach firmy.

Wnioski można składać do 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym MPWiK w m.st. Warszawie S.A.: 

https://www.mpwik.com.pl/view/program-stypendialny

https://www.mpwik.com.pl/view/rozwijamy-nasz-program-stypendialny

Źródło: MPWiK