Prace absolwentów geodezji i kartografii najlepsze

Absolwenci Wydziału Geodezji i Kartografii PW zdominowali konkurs na najlepsze prace dyplomowe, organizowany przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Zdobyli prawie wszystkie nagrody.

W kategorii prac magisterskich w edycji konkursu 2020/2021 laureatami zostali:

  • I miejsce - Maciej Grzymała za pracę „Analiza wpływu interferencji fal wtórnych na obserwacje systemu Galileo”, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz;
  • II miejsce - Krzysztof Książek „Analiza wrażliwości sieci kontrolnej w aspekcie minimalnego wykrywalnego przemieszczenia”, promotor: dr inż. Sławomir Łapiński.

W kategorii prac inżynierskich wszystkie nagrody trafiły do naszych absolwentów:

  • I miejsce - Mateusz Piskorski „Analiza międzyczęstotliwościowych opóźnień sprzętowych odbiorników GNSS dla obserwacji kodowych na podstawie danych sieci stacji referencyjnych IGS”, promotor: dr inż. Dominik Próchniewicz;
  • II miejsce - Kamil Bartosik „Wykorzystanie konwolucyjnych sieci neuronowych do poprawy rozdzielczości przestrzennej zdjęć lotniczych”, promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński;
  • III miejsce - Łukasz Polakiewicz „Proces regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące drogi publiczne na przykładzie Gminy Miejskiej Legionowo”, promotor: dr inż. Robert Łuczyński.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 53 prace, z których warunki formalne spełniało 49 (25 magisterskich oraz 24 inżynierskich). Wśród nich znalazło się 5 prac magisterskich i 11 inżynierskich z Politechniki Warszawskiej.

Źródło: Stowarzyszenie Geodetów Polskich