Płocki „Grant na start”

Stypendia w wysokości 5 tys. złotych mogą zdobyć studenci w ramach programu miasta Płocka. Ubiegać się o nie mogą osoby przyjęte na pierwszy roku studiów, które uzyskały najwyższe wyniki postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2022/2023. 

Grant na start to program miasta Płocka na rzecz wsparcia młodych ludzi z płockich szkół wyższych mający na celu zachęcenie młodzieży do studiowania w płockich szkołach wyższych. W jego ramach z budżetu miasta wypłacone zostaną stypendia w wysokości 5 tys. zł dla osób, które w tym roku podejmą studia w Płocku. 

Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku przydzielono cztery stypendia: dwa dla Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (kierunki: Budownictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Technologia chemiczna) oraz dwa dla Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (kierunek Ekonomia).

Otrzymają je nowoprzyjęci studenci pierwszego roku studiów, którzy uzyskali dwa najwyższe wyniki na każdym z wydziałów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w roku akademickim 2022/2023. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilka osób komisja weźmie pod uwagę inne udokumentowane osiągnięcia, np. wyniki uzyskane w olimpiadach, czy konkursach. Z grantów studenci mogą opłacić np. uczestnictwo w kursach, szkoleniach, nabyć literaturę naukową, kupić sprzęt tj. komputer, oprogramowanie, drukarki, a także pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, czy dostęp do Internetu.