Nowe władze Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Zdjęcie reprezentantów nowego Kolegium Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Członkowie nowego Kolegium SSPW podczas posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej 25 stycznia 2023 r.

21 stycznia 2023 r. wybrano nowe władze Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Przewodniczącym SSPW został Rafał Pyżalski z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

W 2023 r. o sprawy studentów zadbają:   

 • Przewodniczący SSPW: Rafał Pyżalski, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • Przewodniczący Komisji Dydaktycznej: Jakub Dekowski, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej: Jan Palczewski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa;
 • Przewodniczący Komisji Zagranicznej: Mateusz Kaska, Wydział Mechaniczny Technologiczny;
 • Przewodnicząca Komisji Kultury: Uliana Belyaeva, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • Przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki: Piotr Mazur, Wydział Geodezji i Kartografii;
 • Przewodnicząca Komisji Domów Studenckich: Michelle Ingalis, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
 • Przewodnicząca Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej: Klaudia Dudkiewicz, Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
 • Wiceprzewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej: Arkadiusz Uhlig, Wydział Geodezji i Kartografii;
 • Senator ds. Filii w Płocku: Jan Ulbrych, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;
 • Senator ds. Ruchu Naukowego: Julia Dasiewicz, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych;
 • Przewodniczący Komisji ds. Cyfryzacji: Bartosz Gembalczyk, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Do czasu wyboru następców Przewodniczącymi Komisji Socjalnej oraz Kwaterunkowej pozostają odpowiednio: Ewa Ziętek z Wydziału Zarządzania i Mikołaj Rokicki z Wydziału Mechatroniki.