Nagrody Ministra Rozwoju. Pracy i Technologii w dziedzinie geoinformacji

Cztery prace dyplomowe zrealizowane w PW zostały nagrodzone w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

W gronie laureatów III edycji „Konkursu Ministra Rozwoju na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji” znaleźli się:

prace inżynierskie

  • „Opracowanie narzędzia do analizy statystycznej zależności temperatury powierzchni obszaru zurbanizowanego i wskaźników stanu zagospodarowania przestrzennego”, autor: Szymon Klimont, promotor: dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Wydział Geodezji i Kartografii PW;
  • „Wizualizacja Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy użyciu wybranego silnika gier”, autor: Hubert Janicki, promotor: dr inż. Jacek Bernard Marciniak, Wydział Geodezji i Kartografii PW;

prace magisterskie

  • „Ocena efektywności paneli fotowoltaicznych na przystankach komunikacji miejskiej z zastosowaniem analiz przestrzennych 3D”, autor: Kamila Maria Waksmundzka, promotor: dr inż. Anna Fijałkowska, Wydział Geodezji i Kartografii PW;
  • „Opracowanie metodyki wyznaczania ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS”, autor: Anna Gregorczyk, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Wydział Geodezji i Kartografii PW.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii