Grand Prix dla zespołu PW w konkursie „Dwa Oblicza”

Zdjęcie pokazujące projekt akademika

Grand Prix otrzymał zespół z Wydziału Architektury PW oraz Wydziału Inżynierii Lądowej PW/ fot. Wydział Architektury PW

Zespół studentów z Wydziału Architektury PW oraz Wydziału Inżynierii Lądowej PW zdobył Grand Prix w konkursie Dwa oblicza jedna przyszłość betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej. Zwycięski projekt to Siedlisko studenckie przy polu mokotowskim - akademik marzeń.

Nagroda została przyznana za Projekt koncepcyjny architektoniczno-inżynierski współczesnego akademika marzeń w wybranej lokalizacji, uwzględniający zastosowanie dwóch podstawowych technologii: prefabrykacji betonowej oraz autoklawizowanego betonu komórkowego.

Grand Prix i 24 tys. zł trafiło do zespołu w składzie: Marta Nawrocka, Wydział Architektury, Mikołaj Niewęgłowski, Wydział Architektury PW, Rafał Konert, Wydział Inżynierii Lądowej, Artur Fushtei, Wydział Inżynierii LądowejPW. Opiekunami byli: dr inż. arch. Anna Tofiluk, Wydział Architektury, dr inż. Piotr Knyziak, Wydział Inżynierii Lądowej.

Projekt Siedlisko studenckie przy polu mokotowskim - akademik marzeń na przykładzie akademika miał pokazać, że wykorzystując prefabrykację można tworzyć zróżnicowane przestrzenie o rozmaitych kształtach. Akademik zlokalizowany został przy parku Pole Mokotowskie. Obiekt składa się z siedmiu budynków zapewniających mieszkanie dla prawie 400 osób oraz skupia w sobie liczne funkcje służące zarówno studentom jak i mieszkańcom miasta. Pojedynczy budynek został zaprojektowany tak, by móc stworzyć go w pełni z prefabrykatów. Moduł mieszkalny stanowi moduł elewacji oraz podstawową jednostkę budulca budynku, a moduły powielone wokół środka zamykają kubaturę wytwarzając wewnętrzny dziedziniec. To on stanowi centrum życia domu. W parterze wydzielono część na usługi wykorzystując te same prefabrykowane moduły konstrukcyjne. Tam też część studencka oddzielona jest od części usługowej krzywoliniową ścianą powstałą z bloczków z betonu komórkowego. 

Zdjęcie zwycięskiego projektu pokazujące akademik marzeń

Siedlisko studenckie przy polu mokotowskim - akademik marzeń/fot. Wydział Architektury PW

Do komunikacji między budynkami służy kładka z prefabrykowanych elementów, która miękkim, dynamicznym kształtem przełamuje statyczny rytm elewacji. Na niej znajdują się również obiekty małej architektury oraz zieleń umożliwiająca studentom rekreację i naukę na świeżym powietrzu. Przewidziane są ogródki społeczne, liczne ławki, miękkie, mineralne nawierzchnie do uprawiania sportów oraz ścieżka, która płynnie łączy założenie z Polem Mokotowskim. Całość wypełniona zielenią stwarza otoczenie pozwalające studentom realizować swoje zainteresowania i naukę w przyjaznym miejscu w pobliżu swojej uczelni.

Organizatorem konkursu Dwa oblicza jest miesięcznik Builder Polska oraz Stowarzyszenie Producentów Bentonów.

Wręczenie nagrody Grand Prix odbędzie się podczas VII konferencji SPB 2022 Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie 11–12 października 2022 r.

Więcej o konkursie i zwycięskim zespole można przeczytać TUTAJ>>

Źródło i grafika: Wydział Architektury PW