European Young Engineers Conference

Eksperci z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych spotkali się na Politechnice Warszawskiej na konferencji European Young Engineers Conference. Drugi raz z rzędu patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wydarzenie odbyło się w dniach 24-26 kwietnia br. na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Zebranych powitał Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz. W ciągu trzech dni konferencji prelekcje wygłosiło ponad 80 studentów oraz doktorantów z uczelni polskich i zagranicznych.

Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz wita gości 6. edycji EYEC/fot. BPW

W tegorocznej edycji udział wzięło sześciu Gości Specjalnych: prof. Jörg Vienken (światowej sławy specjalista z dziedziny biomateriałów oraz sztucznych narządów wewnętrznych), prof. Tomasz Sosnowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej), prof. Shinji Sakai (Faculty of Chemical Engineering of the Osaka University), prof. Ilya Vorotyntsev (Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev), prof. Masaki Nakahata (Faculty of Chemical Engineering of the Osaka University) oraz dr Marta Mazurkiewicz-Pawlicka (Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej).

Prof. Jörg Vienken na EYEC 2017/fot. BPW

Poza sesjami plenarnymi oraz sesjami posterowymi uczestnicy konferencji oraz Goście Specjalni spotkali się na dwóch wieczornych wydarzeniach: Imprezie Integracyjnej w klubie Makulatura oraz spacerze „The Old Town Walking Tour” z oglądaniem zabytków Starego Miasta.

European Young Engineers Conference to wydarzenie, podczas którego młodzi inżynierowie i naukowcy mogą zaprezentować swoje osiągnięcia. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny - jej uczestnicy zajmują się inżynierią chemiczną i procesową oraz dziedzinami pokrewnymi, takimi jak: inżynieria bioprocesowa i biomedyczna, nanotechnologia i nanomateriały, inżynieria materiałowa, a także ochrona środowiska.

Źródło: ICHIP PW