Cztery dyplomy obronione w PW w finale konkursu na najlepszą pracę o profilu mechanicznym

Cztery prace dyplomowe obronione w Politechnice Warszawskiej znalazły się w finale XX Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Do finału XX Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym zgłoszono 30 prac.

W finale konkursu znaleźli się:

  • Piotr Zembrzuski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii za pracę „Badania symulacyjne zastosowania akumulatora ciepła w odniesieniu do parametrów pracy bloku elektrociepłowni", promotor dr inż. Sławomir Alabrudziński;
  • Bartosz Kątski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa za pracę „Analiza profilu NACA 0018 w zakresie małych liczb Reynoldsa z wykorzystaniem metod numerycznych mechaniki płynów”, promotor: dr inż. Krzysztof Rogowski;
  • Michał Grzembski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii za pracę „Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do pomiarów przepływu cieczy z wykorzystaniem kryzy przepływowej wraz z weryfikacją poprawności jego działania”, promotor: dr inż. Sławomir Andrzej Torbus;
  • Dariusz Kołowrocki z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  za pracę „Wpływ parametrów technologicznych obróbki elektroerozyjnej na kształt obrabianej powierzchni”, promotor: dr inż. Robert Dzierżanowski.

Konkurs jest skierowany do dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z dziedziny dyscyplin budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika, a także dyscyplin pokrewnych.

Źródło: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich