Działać wszędzie tam, gdzie jest to możliwe

Politechnika Warszawska

Zgodnie z przesłaniem wygłoszonym w czasie VII Kongresu Obywatelskiego przez prof. Annę Gizę-Poleszczuk polskie uczelnie pełnią misję społeczną.

Odpowiedzialność ta jest jednak utrudniana z powodu licznych presji i warunków społeczno-ekonomicznych, w jakich przyszło działać szkołom wyższym. Kluczowe kwestie powstałej sytuacji to:

  • odpowiedzialność społeczna za studentów i najbliższe otoczenie obywatelskie uczelni - przede wszystkim za społeczności lokalne, ale również za pracowników,
  • dostrzegalna wyrazistość partnerów, którzy mają pomóc uczelniom realizować społeczną misję,
  • potrzeba, jak dotąd niewystarczająca, silnych interesariuszy, chcących uskuteczniać społeczną odpowiedzialność uczelni, którzy będą zainteresowani tym, żeby w szkołach wyższych działo się lepiej,
  • odpowiedzialność społeczna za uczelnie w każdej sytuacji, kiedy można coś dla ich dobra zdziałać,

Więcej o społecznej odpowiedzialności TUTAJ.

Źródło: Społeczna odpowiedzialność uczelni - jak ją rozumieć, jak realizować?