Rozstrzygnięcie konkursu na Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej

Znamy już zwycięzców konkursu na medal, który będzie promować wizerunek Uczelni podczas obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Konkurs na Medal 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej był skierowany do osób fizycznych i podmiotów prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym, wzornictwem przemysłowym oraz studentów i absolwentów odpowiednich kierunków studiów. Projekt miał przedstawiać 100-lecie myśli technicznej Politechniki, charakteryzując się funkcjonalnością i oryginalnością w odniesieniu do reprezentatywnych cech medalu.

Komisja konkursowa w składzie: prof. Władysław Wieczorek, Prorektor ds. Studenckich, Przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej oraz prof. Henryk Zobel, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji, wybrała trzy prace z siedemnastu, które w największym stopniu spełniły wymagania formalne konkursu.

I   miejsce zdobył projekt oznaczony kodem 260780. Nagroda pieniężna w wysokości 8 tys. zł
II  miejsce zdobył projekt oznaczony kodem 100200. Nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł
III miejsce zdobył projekt oznaczony kodem 931120. Nagroda pieniężna w wysokości 2 tys. zł

Zwycięska praca, oprócz nagrody pieniężnej, zyska także dodatkowy walor, nie do przecenienia w kontekście tradycji i historii naszej Uczelni, gdyż ponadczasowe znaczenie medalu, zostanie przekazane pamięci kolejnych pokoleń Profesorów i Studentów.

Opracowano na podstawie: www.pw.edu.pl