„IEEE Milestone” dla Profesora Jana Czochralskiego

14 listopada br. w Politechnice Warszawskiej odbędą się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy „IEEE Milestone” honorującej epokowe odkrycie dokonane przez Profesora Jana Czochralskiego. Dotychczas w Polsce tylko raz przyznano to prestiżowe wyróżnienie za zasługi dla rozwoju ludzkości.

Profesor Jan Czochralski zwany „ojcem światowej elektroniki” jest dla Politechniki Warszawskiej postacią szczególną. Ten wybitny polski naukowiec, chemik, metaloznawca i metalurg w 1929 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni. Wcześniej objął stanowisko profesora na Wydziale Chemicznym, na którym utworzył laboratorium badawcze - Zakład Metalurgii i Metaloznawstwa. Nazwisko Profesora, kojarzone ze stosowaną do dzisiaj i na całym świecie metodą otrzymywania monokryształów krzemu, zostało wpisane do Panteonu Wynalazców i Odkrywców Polskich, a on sam stał się najczęściej cytowanym i wymienianym w literaturze naukowej polskim uczonym.

Wyróżnienia „Milestone” przyznawane są za zasługi dla rozwoju ludzkości i symbolizują epokowe odkrycia w jej historii. Przyznanie Milestone dla Profesora Jana Czochralskiego za „Metodę wyciągania kryształów” stanowi wyraz najwyższego uznania dla Jego osiągnięcia. W Polsce dotychczas miało to miejsce tylko raz. W uznaniu zasług otrzymało go trzech polskich matematyków z krajowego Biura Szyfrów: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, którzy jako pierwsi złamali kody Enigmy, za pomocą skonstruowanej przez siebie maszyny.

- Jesteśmy dumni, że przyznany Profesorowi Janowi Czochralskiemu „Kamień milowy”„IEEE Milestone”, stanowiący najwyższy wyraz uznania organizacji The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), największego międzynarodowego technicznego stowarzyszenia zawodowego, upamiętni osiągnięcia i przyczyni się do upowszechniania wiedzy o tym wybitnym wynalazcy. Profesor Jan Czochralski zasługuje bowiem w pełni, aby stanąć w znakomitym szeregu uhonorowanych tym prestiżowym wyróżnieniem postaci takich jak: Thomas A. Edison, Guglielmo Marconi, Aleksander G. Bell czy Nikola Tesla - podkreśla prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Uroczystości związane z odsłonięciem tablicy „IEEE Milestone” w Politechnice Warszawskiej odbędą się 14 listopada 2019 r. w godz. 10.00-13.00. Następnie zostaną przeniesione do Kcyni - rodzinnego miasta Profesora, a zakończą się 15 listopada br. w Berlinie.

Zdjęcie: Biuletyn PW