Ruszył nabór do programu POSTDOC PW

Do 7 czerwca 2021 r. można składać wnioski w pierwszym konkursie w ramach programu POSTDOC PW. Inicjatywa jest częścią realizowanego w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych. 

Termin składania wniosków w pierwszej edycji konkursu upływa 7 czerwca 2021 r. Kolejne edycje będą ogłaszane przez kierownika zespołu zarządzającego projektu IDUB w porozumieniu z Radami Naukowymi Centrów Badawczych Priorytetowych Obszarów Badawczych (w miarę dostępności środków).

Regulamin i wnioski dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro Projektu IDUB