XXXI Poligraficzne Konfrontacje SAIP PW

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW zaprasza na XXXI Poligraficzne Konfrontacje pt. Wady papieru, obciągi a błędy w procesie offsetowego drukowania zwojowego w technologii cold-set i heat-set. Wydarzenie zaplanowano na 12 marca 2015 r.

Od „zawsze” drukarze i papiernicy nie mogą znaleźć wspólnego języka przy ocenie wadliwej produkcji poligraficznej, szczególnie wykonanej techniką offsetową. Drukarze bardzo często za wady i błędy obwiniają papier, zaś papiernicy upatrują tych przyczyn w złym przygotowaniu papieru do drukowania, bądź źle jego zadrukowaniu, lub źle wykończonym druku. Praktyka dowodzi, że jedni i drudzy nie są bez winy. Błędy w drukowaniu mogą być spowodowane (ale nie muszą) wadami papieru lub/i błędami procesu drukowania i wykańczania. Wady papieru mogą być przyczyną powstawania błędów w procesie drukowania w każdej technice, tak analogowej, jak i cyfrowej. Wadliwy papier może powodować niemożność uzyskania odbitki o określonej jakości, może być przyczyną zmniejszenia wydajności procesu (tj. powoduje zmniejszenie szybkości drukowania) lub wręcz może uniemożliwić proces jego zadrukowania.

Wady papieru, które są przyczyną powstawania błędów w procesie drukowania, można podzielić najogólniej na pięć głównych grup ze względu na miejsce powstawania tych wad. W związku z tym występują: wady fabryczne (powstałe w papierni), wady będące wynikiem uszkodzeń w transporcie (wady transportowe przewoźnika lub/i dystrybutora), wady (najczęściej uszkodzenia) papieru spowodowane przez zakłady przetwarzające papier na użytek dystrybutora lub/i drukarza, wady powstałe wskutek nieprawidłowej gospodarki papierem prowadzonej przez dystrybutora i wady spowodowane w drukarni, najczęściej przez złe przygotowanie lub/i nieodpowiedni dobór materiałów do drukowania.

  • Współorganizator: Zakład Technologii Poligraficznych IMiP WIP Politechniki Warszawskiej
  • Moderator: prof. Stefan Jakucewicz
  • Termin:12 marca 2015 r.
  • Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A
  • Czas trwania: 10:00 – 16:00

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca 2015 r. Wymagana rejestracja.

Pełen program wydarzeń, sylwetki prelegentów dostępne na stronie Organizatora TUTAJ

Powiązany artykuł:
Dotacje na innowacje w poligrafii

Źródło: SAIP PW