XIV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

W dniach 21-23 listopada 2019 r. odbędzie się kolejna, 14. edycja Międzynarodowej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „International PhD Students and Young Scientists Conference - Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology”. 

W tym roku, tak samo jak i w ubiegłym realizowana jest ona we współpracy z Politechniką Lwowską razem z konferencją „Litteris et Artibus” we Lwowie w ramach międzynarodowego forum naukowego. Współpraca w zakresie organizacji konferencji podpisana została już w maju 2015 r. w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy Radą Doktorantów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Lwowskiej oraz Fundacją na Rzecz Młodych Naukowców.

Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców w Politechnice Warszawskiej była pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Tegoroczna edycja organizowana jest pod honorowym patronatem Politechnik Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Organizatorem konferencji jest Rada Doktorantów Politechniki Lwowskiej, Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców - FYS, APhD - Stowarzyszenie Doktorantów Ukrainy, Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej, Fundacja Manus. Celem konferencji jest integracja środowiska młodych naukowców z różnych krajów i z różnych dziedzin.

Młodzi naukowcy mogą zaprezentować swoje wyniki badań w postaci ustnych prezentacji, jak również w sesji plakatowej.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji w obszarze następujących zagadnień tematycznych:

  • Computer Science & Engineering,
  • Geodesy, Architecture & Construction,
  • Electric Power Engineering and Control Systems,
  • Humanities & Social Sciences,
  • Mechanical Engineering, Materials Science, Transport,
  • Economics & Management,
  • Chemistry & Chemical Technology,
  • Law & Psychology,
  • Biotechnology, Ecology & Sustainable Development.

Językiem obowiązującym na konferencji jest język angielski. Dodatkowe dostępne są na stronie internetowej openreviewhub.org/lea oraz na Facebooku. Prace należy nadsyłać w terminie do 7 października 2019 przez system OpenReviewHub website (Website's user guide).

Powiązane materiały:

Wizyta delegacji Rady Młodych Naukowców z Politechniki Lwowskiej
XII Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców
XI Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców

Źródło: Organizatorzy konferencji
Zdjęcie: XII Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców/Marta Gajadhur