„Wolność i odpowiedzialność akademicka” - seminarium

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaprasza 26 lutego 2021 r. na seminarium pt. „Wolność i odpowiedzialność akademicka - doświadczenia i dobre praktyki”. Wydarzenie odbędzie się w godz. 9.00-15.00 w formule online.

Seminarium dotyczyć będzie funkcjonowania ustawowych i pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich. Rozpoczną je ogólnodostępne wykłady wprowadzające, podczas których prof. Jerzy Woźnicki oraz prof. Ewa Łętowska zaprezentują instytucjonalny i prawny kontekst tematu przewodniego konferencji. Z kolei zamknięte panele tematyczne posłużą dyskusji, a także wymianie dobrych praktyk i doświadczeń uczestników spotkania. Obejmą takie zagadnienia, jak:

  • Postępowania dyscyplinarne w uczelniach - doświadczenia i wyzwania;
  • Dobre praktyki: komisje etyczne i kodeksy etyczne (w rozmowie wezmą udział prof. Jan Szmidt oraz prof. Roman Z. Morawski z Politechniki Warszawskiej);
  • Rzecznicy akademiccy na polskich uczelniach - podstawy działania, zakres kompetencji i codzienna praktyka;
  • Dobre praktyki: przeciwdziałanie nierównościom.

Osoby chętne do udziału w panelach dyskusyjnych proszone są o zapis za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie wydarzenia. Tam również można zapoznać się ze szczegółowym programem seminarium.

Inicjatywa zorganizowania konferencji jest efektem działania Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP. Współorganizatorem wydarzenia jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny.

Źródło: KRASP