V Konferencja NKN „Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych”

„Doskonałość naukowa - jak równać do najlepszych” to tytuł piątej już konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki (NKN). Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2017 r. w Poznaniu. 

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe odnoszące się do tworzenia systemów wspierania doskonałości naukowej. Przedyskutowane będą również problemy związane z podnoszeniem kompetencji badawczych kadry naukowej, środowiskową infrastrukturą badawczą, otwartym dostępem do publikacji i wyników badań naukowych oraz oceną aktywności naukowej pracowników w kontekście oceny parametrycznej. Nie zabraknie wrażliwych tematów związanych z ewaluacją jednostek naukowych oraz finansowaniem działalności naukowo-badawczej.

Organizatorami wydarzenia są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Polska Akademia Nauk. Formularz zgłoszeniowy na konferencję jest dostępny na stronie MNiSW

Więcej informacji: Narodowy Kongres Nauki

Materiał powiązany:
Narodowy Kongres Nauki - cykl konferencji

Źródło: MNiSW