Transformacja szkolnictwa wyższego - konferencja w PW

W dniach 28-29 października 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbędzie się konferencja naukowa „Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia: 1989-2019”, organizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, we współpracy z PW i przy wsparciu Fundacji Rektorów Polskich.

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu i oceny dorobku procesu przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce w okresie transformacji 1989-2019 na gruncie nauk o polityce i administracji (nauk o polityce publicznej) oraz nauk o zarządzaniu i jakości (nauk o zarządzaniu) z perspektywy systemowej oraz instytucjonalnej.

W pierwszym dniu przewidywane jest wystąpienie programowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, a następnie odbędzie się debata panelowa w celu wydobycia i podkreślenia wkładu w rozwój szkolnictwa wyższego polityków i praktyków - organizatorów życia akademickiego, a także wygłoszone zostaną cztery referaty (na zaproszenie komitetu naukowego).

W drugim dniu, oprócz wygłoszenia 12 zakwalifikowanych referatów, zorganizowana zostanie debata panelowa z udziałem młodych badaczy szkolnictwa wyższego.

Najważniejszym celem organizatorów konferencji jest opracowanie i przedstawienie analizy działań rządów i uczelni na rzecz reform w szkolnictwie wyższym w okresie transformacji ustrojowej w naszym kraju, w celu wykorzystania jej wyników w pracach nad strategicznymi dokumentami, na szczeblu rządowym - nad wymaganym przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dokumentem pn. polityka naukowa państwa, na szczeblu instytucjonalnym - strategia rozwoju uczelni.

Na konferencję obowiązuje rejestracja.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

Partner główny: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Więcej informacji o konferencji dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: KRASP