Technologie fotoniki scalonej w warsztatach IMiO PW

W dniach 21-22 maja br. odbędą się warsztaty związane z tematyką technologii fotoniki scalonej. W programie m.in. prezentacje ekspertów z wiodących ośrodków europejskich, przegląd technologii, sesja brokerska oraz wizyta w laboratoriach fotonicznych centrów FOTEH i LABS/Warsaw.

Organizatorem spotkania jest Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Poniżej przedstawiamy jego agendę zredagowaną w języku angielskim. 

21st May 2015

I. Registration 8:30 – 09:15

II. Session

09:15 – 10:30 Introduction to photonic integrated circuits

09:15 – 09:20 Welcome

09:20 – 09:30 WUT and IMiO presentation (Paweł Szczepański, Warsaw University of Technology))

09:30 – 10:15 Introduction to integrated photonics (Meint Smit, Technische Universiteit Eindhoven)

10:15 – 10:45 EU FP7 project PARADIGM (Xaveer Leijtens, Eindhoven University of Technology)

Coffee break 10:45 – 11:00

III. Session

11:00 – 13:00 Generic manufacturing chain I - design process and photonic CAD software

11:00 – 11:30 Applications (Richard Penty, University of Cambridge)

11:30 – 12:00 ASPIC design process (Ronald Broeke, Bright Photonics)

12:00 – 13:00 Software for integrated photonics (simulation and design), circuit level simulators, PDAFlow – Arjen Bakker (Phoenix), Dominic Gallagher (Photon Design) and Andrea Melloni (Politecnico di Milano/Filarete)

Lunch break 13:00 – 14:00

IV. Session

14:00 – 15:30 Generic manufacturing chain II – fabrication, measurements and packaging

14:00 – 14:30 Fabrication of photonic integrated circuits (Francisco Soares, Heinrich Hertz Institute)

14:30 – 15:00 Measurement equipment and techniques (Christophe Kazmierski, III-V Lab)

15:00 – 15:30 Packaging of photonic integrated circuits (Pim Kat, Technobis)

Coffee break 15:30 – 15:45

V. Software/(AS)PIC design tutorial/demonstration 15:45 – 18:30

VI. Reception 18:30

22nd May 2015

I. Platform capabilities 09:15 – 10:50

09:15 – 09:35 Heinrich Hertz Institute (Norbert Grote/Francisco Soares, Heinrich Hertz Institute)

09:35 – 09:55 Oclaro (Michael Wale, Oclaro)

09:55 – 10:15 SMART Photonics (Luc Augustin, SMART Photonics)

10:15 – 10:35 Triplex (Arne Leinse, LioniX)

10:35 – 10:55 Imec (Amit Khanna, Imec)

Coffee break 10:55 – 11:10

II. Financing and expert support 11:10 – 12:30.

11:10 – 11:30 Generic platform broker – JePPIX (Katarzyna Ławniczuk, Eindhoven University of Technology)

11:30 – 11:50 EU FP7 project ACTPHAST (Małgorzata Kujawińska, Warsaw University of Technology)

11:50 – 12:10 Eastern Europe Design Hub (Ryszard Piramidowicz, Warsaw University of Technology)

12:10 – 12:30 Photonic integrated circuits in the Horizon 2020 programme (Michael Wale, Oclaro)

Coffee break 12:30 – 12:45

III.  Feedback from Eastern European users 12:45 – 13:15

IV.  Brokerage session and lab tour 13:15 – 14:15

Brokerage – there will be room for individual discussions with the PARADIGM work package leaders and representatives (focused on applications, design, software, characterization – users’ point of view).

V. Closing remarks 14:15 – 14:20

Networking lunch 14:30 – 16:30

Lab tour (optional, will start approximately at 15:30)

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie http://paradigm.imio.pw.edu.pl/.