Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika: AQUA 2022

Grafika sympozjum dotyczącego problemów inżynierii środowiska

Udział w sympozjum można zgłaszać do 15 sierpnia 2022 r./grafika PW Filia w Płocku

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska wraz z Zakładem Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku zaprasza do udziału w XXXIX Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika: AQUA 2022. 

Zapowiedziane referaty dotyczyć będą zagadnień związanych z:

• wodą

• ściekami i osadami ściekowymi

• odpadami

• budownictwem ekologicznym

• glebą

• powietrzem.

Do udziału zaproszeni są studenci i pracownicy naukowi zainteresowani problematyką Inżynierii Środowiska. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 sierpnia 2022 r. Wystarczy wysłać kartę zgłoszenia na adres e-mail: aqua@pw.edu.pl.

Do 15 września 2022 r. należy przesłać również treść streszczenia wystąpienia w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .docx oraz rozdział monografii (drogą e-mailową na adres aqua@pw.edu.pl). Materiały zostaną wydrukowane i bezpłatnie udostępnione uczestnikom. Możliwe jest także opublikowanie artykułów w Journal of Biomedical Research&Environmental Sciences (wydanie specjalne pokonferencyjne - bezpłatne).

Grafika przedstawia plakat sympozjum dotyczącego Problemów Inżynierii Środowiska

Sympozjum dotyczące problemów inżynierii środowiska zaplanowano na 27 października 2022 r./grafika PW Filia w Płocku

W sprawach organizacyjnych informacji udziela dr inż. Justyna Ciemnicka (justyna.ciemnicka@pw.edu.pl ).

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>