Światowy Dzień Inżyniera 2022

Światowy Dzień Inżyniera to obchodzone 4 marca święto twórców techniki, którzy zmieniają oblicze świata i decydują o postępie technologicznym. Tegoroczne wydarzenie odbędzie siępod hasłem „Zbudujmy lepszą inżynierię przyszłości”.

Na obchody Światowego Dnia Inżyniera zapraszają Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna oraz Politechnika Warszawska. Spotkanie odbędzie się online, na platformie VMS. Rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego.

W programie:

  • godz. 10.30 - uroczysta inauguracja Światowego Dnia Inżyniera;
  • godz. 10.30-10.50 - wystąpienie Ewy Mańkiewicz-Cudny, Prezes FSNT-NOT pt. „Dlaczego obchodzimy Światowy Dzień Inżyniera?”;
  • godz. 10.50-11.10 - wystąpienie prof. dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego, prorektora ds. nauki Politechniki Warszawskiej, pt. „Nowe technologie w energetyce jako odpowiedź na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu”;
  • godz. 11.10-11.35 - prezentacja prof. dr. hab. inż. Henryka Skarżyńskiego z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu pt. „Człowiek-Medycyna-Technika”;
  • godz. 11.35-11.55 - referat prof. dr hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Rektora Politechniki Poznańskiej, Przewodniczącego KRPUT pt. „Kształcenie inżynierów dla przyszłości”;
  • godz. 11.55-12.15 - wystąpienie Teresy Sosnowskiej, Zastępcy Prezesa ds. Normalizacji PKN, pt. „Digitalizacja norm i procesu ich opracowywania”;
  • godz. 12.15-12.35 - wystąpienie prof. dr. hab. inż. Jerzego Barglika, Prezesa AIP w Polsce, pt. „Rola Akademii inżynierskich i ich znaczenie”;
  • godz. 12.35-13.00 - prezentacja przedstawicieli Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej: Małgorzaty Dembowskiej - prezes KNE PW; Jakuba Kuleszy - członka zarządu ds. promocji KNE PW; Agaty Cieślik - koordynatora projektu Ekodomek pt. „Zrównoważony rozwój i transformacja oczami młodych inżynierów”;
  • godz. 13.00 - podsumowanie Światowego Dnia Inżyniera.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>