Seminarium uczelniane: Uczelnia Badawcza

Politechnika Warszawska w wyniku konkursu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” uzyskała status uczelni badawczej. Zapraszamy do uczestnictwa w Seminarium Uczelnianym, które odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w godzinach 14.30-17.00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 10 laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyniki zostały ogłoszone 30 października 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Seminarium Uczelniane odbędzie się 4 grudnia 2019 r. w godzinach 14.30-17.00 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Powiązany materiał:
„Politechnika Warszawska uczelnią badawczą”

Zdjęcie: Biuletyn PW
Grafika: MNiSW