Seminarium technologiczne „Od nauki do wdrożeń”

11 maja 2017 r. władze Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz pracownicy naukowi spotkają się z przedstawicielami Engineering Design Center (EDC) na seminarium technologicznym „Od nauki do wdrożeń” zorganizowanym przy współpracy obu instytucji.

Engineering Design Center (EDC) to wspólne przedsięwzięcie General Electric (GE) oraz Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Tematyką najbliższego spotkania będą nowoczesne technologie stosowane w silnikach lotniczych, awionice oraz energetyce. Oprócz prezentacji infrastruktury badawczej EDC i Wydziału MEiL PW, pracownicy obu instytucji przedstawią kluczowe inicjatywy z zakresu wspólnego obszaru badawczego, a studenci zaprezentują najważniejsze projekty badawcze realizowane w kołach naukowych.

Seminarium ma na celu zacieśnienie współpracy projektowej, badawczej i dydaktycznej pomiędzy pracownikami naukowymi MEiL oraz inżynierami pracującymi w EDC. Efektem podejmowanych działań mają być wspólne korzyści w postaci szans dla pracowników naukowych na rozwijanie swoich zainteresowań i projektów naukowych. Przejawem realizacji założeń współpracy będą nowe miejsca pracy i praktyk dla absolwentów oraz studentów. - Wierzymy, że taka współpraca pomoże nam podnieść nasze inżynieryjne kompetencje niezbędne do realizacji innowacyjnych projektów w przyszłości. Bez wykwalifikowanej kadry inżynieryjnej i pomysłowych rozwiązań nie możemy mówić o postępie - przyznaje Jakub Kaczorowski, Kierownik działu Advanced Manufacturing and Materials w GE Oil & Gas.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 21/25, w sali 105, w godzinach 14:00-17:00. W seminarium udział wezmą: Dziekan Wydziału MEiL PW, Prezes General Electric Company Polska, Dyrektor EDC po stronie Instytutu Lotnictwa, pracownicy EDC oraz pracownicy, doktoranci i przedstawiciele kół naukowych Wydziału MEiL PW.

Zdjęcie: Biuletyn PW