Polish Scientific Networks - geneza i założenia konferencji

Jak wykorzystać potencjał polskich badaczy? Jak stworzyć sieci kontaktów między naukowcami Polakami? Około 200 młodych polskich uczonych z zagranicznych i krajowych uczelni podejmie się dyskusji na ten temat podczas konferencji Polish Scientific Networks w dniach 18-20 czerwca br.

Konferencja Polish Scientific Networks została zainspirowana cyklem spotkań „Science. Polish Perspectives” organizowanych od 2012 r. w Wielkiej Brytanii przez młodych naukowców i studentów pochodzenia polskiego, prowadzących badania za granicą. Dziś po raz pierwszy debata będzie się toczyć w Polsce. Zorganizowała ją Akademia Młodych Uczonych PAN, Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Od pewnego czasu dostajemy dużo sygnałów od młodych naukowców, którzy po skończeniu studiów i pracy za granicą chcą wracać na polskie uczelnie. Konferencja jest po to byśmy, również jako ministerstwo, mogli zachęcić ich do powrotów. Bardzo zależy nam na wykorzystaniu w Polsce ich potencjału, wiedzy i doświadczeń, które zdobyli na uczelniach zagranicznych. Mamy już program dla zdolnych studentów, którzy chcą studiować za granicą - „Studia dla wybitnych”. Teraz musimy skoncentrować się na powrotach młodych naukowców do kraju - mówi Minister Nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Na konferencji, podczas piątkowego wystąpienia szefowa resortu nauki zaprezentuje po raz pierwszy Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego.

- Chcielibyśmy, by trend zwany „drenażem mózgów” (brain drain) zmienił się w „cyrkulację mózgów” (brain circulation) - mówi prof. Janusz Bujnicki, ambasador nauki i jeden z inicjatorów Polish Scientific Networks. - Polska oferuje młodym naukowcom wiele możliwości niedostępnych dziś w innych krajach. Najwięcej mogą osiągnąć naukowcy mobilni, z międzynarodowym dorobkiem i potrafiący przekuć dobre pomysły na przebojowe wnioski grantowe. Dzięki konferencji Polish Scientific Networks zamierzamy ułatwić współpracę i nawiązywanie kontaktów - dodaje prof. Bujnicki.

Na konferencję do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wybierają się Polacy studiujący i pracujący na prestiżowych uczelniach i instytutach badawczych na całym świecie, m.in. na University of Cambridge, Imperial College London, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft czy University of California. Wiedzą, że już teraz duże polskie firmy wyszukują młode talenty i oferują im pracę w Polsce. - Jestem młodym naukowcem, dopiero zaczęłam mój doktorat w Paryżu. Spędziłam cztery lata studiując neurobiologię w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz rok - magisterski, w Paryżu. Rok ten zrewolucjonizował moje patrzenie na moją przyszłą karierę naukową oraz bardzo przyspieszył mój rozwój. Jestem przekonana, że moje doświadczenia mogą inspirować nie tylko studentów pragnących spróbować swoich sił za granicą, ale pewnego dnia mogą mieć wpływ na nasz system edukacji w Polsce. To dzięki temu, że cztery lata studiowałam w Polsce, będąc aktywną studentką, mogłam osiągnąć sukces we Francji - mówi mgr Marta Gajowa, doktorantka z Université Paris Descartes. Podkreśla przy tym, że chce wrócić do Polski i kontynuować w naszym kraju pracę naukową.

O swoich badaniach chcą też opowiadać młodzi pracownicy naukowi z ośrodków w całej Polsce. Prezentacje młodych naukowców będzie można zobaczyć w czasie sesji plakatowej, a najciekawsze zostały włączone do programu paneli. Wszystkie szczegóły znajdują się w serwisie konferencji.

Powiązany materiał:
Konferencja Polish Scientific Networks z wykładem PW

Źródło: MNiSW