Ostatnia konferencja programowa przed Narodowym Kongresem Nauki

W dniach 19-20 czerwca 2017 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej w Warszawie odbędzie się konferencja „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”. To dziewiąta i ostatnia z cyklu konferencja programowa przed wrześniowym Narodowym Kongresem Nauki w Krakowie.

Dwudniowe spotkanie poświęcone będzie systemowi zarządzania różnego typu uczelniami wyższymi w Polsce. Jest to kluczowe zagadnienie dla powodzenia zmian jakie zostaną zainicjowane Ustawą 2.0.

Wspólnie z przedstawicielami środowisk akademickich organizatorzy szukają koncepcji, które pozwolą wzmocnić autonomię uczelni oraz znaleźć optymalne rozwiązania dotyczące wyboru władz uczelni. Dyskusja toczyć się będzie wokół relacji wewnątrz uczelni, w tym roli władz rektorskich, dziekańskich oraz Senatu. Omówione zostaną również wspólnie działania szkół wyższych w ramach związków i sieci.

Istotnymi wątkami poruszanymi podczas warszawskiej konferencji będą także: udział interesariuszy w procesie zarządzania uczelnią i relacje wewnątrz uczelni, polityka kadrowa i finansowa szkół wyższych oraz rola ministerstwa w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Poruszone zostaną kwestie dotyczące roli systemów informatycznych stosowanych we wspomaganiu zarządzania uczelnią oraz szans i wyzwań, jakie stoją przed tworzonym Uniwersytetem Polskiej Akademii Nauk.

Link do formularza rejestracyjnego, program i więcej informacji o konferencji na stronie Narodowego Kongresu Nauki

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego