Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości - Konferencja Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zaprasza do udziału w XIX Konferencji Studenckich i Doktoranckich Kół Naukowych oraz pasjonatów nauki „Nauka młodych wobec nowej rzeczywistości”, która odbędzie się 20 września br.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pasjonatów nauki zamierzających nawiązać kontakt ze środowiskiem akademickim i wspomóc swoją wiedzą i doświadczeniem młodych naukowców.

Prowadzona będzie w pięciu sekcjach tematycznych:

  • nauk humanistycznych,
  • nauk społecznych,
  • nauk rolniczych,
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • nauk ścisłych i przyrodniczych.

Celem wydarzenia jest prezentacja, zarówno dotychczasowego dorobku naukowego studenckich i doktoranckich kół naukowych, jak i wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Zgłaszane prace powinny dotyczyć rozwiązania problemu badawczego, a nie sprawozdań z działalności koła. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do odrzucenia artykułów niespełniających wymogów. Artykuły po recenzji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Organizatorzy zaplanowali również konkurs na najlepszy artykuł naukowy zaprezentowany podczas obrad w sekcjach.

Koszt udziału w konferencji wynosi 80 zł. W ramach opłaty zapewnione zostają materiały konferencyjne, certyfikat czynnego uczestnictwa.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach