Marcowe seminarium projektu CEZAMAT

Politechnika Warszawska oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii zapraszają na seminarium Animal PET – nowoczesne narzędzie w badaniu i projektowaniu farmaceutyków i radiofarmaceutyków. Tematykę spotkania przybliży dr Zbigniew Rogulski.

Nowoczesna nauka jest interdyscyplinarna, dlatego też realizowanie badań na najwyższym światowym poziomie wymaga połączenia wiedzy oraz aparatury stosowanej w wielu dziedzinach nauki. Doskonałym tego przykładem jest pozytonowa tomografia emisyjna (PET), technika medycyny nuklearnej pozwalająca na bezinwazyjną diagnostykę wielu chorób i organów wewnętrznych. Zastosowanie tej metody w onkologii pozwala na szybkie i precyzyjne określenie zmian nowotworowych oraz monitorowanie procesu leczenia. Połączenie technik obrazowania radioizotopowego (PET lub SPECT) oraz CT (tomografia komputerowa) pozwala dodatkowo na badanie metabolizmu nowoczesnych leków stosowanych w chorobach układu nerwowego czy schorzeniach kardiologicznych. Szybko rozwijające się metody diagnostyczne stawiają przed biologami, chemikami, fizykami i lekarzami szereg wyzwań, dając im jednocześnie doskonałe narzędzie do badania nowych farmaceutyków i radiofarmaceutyków.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną informacje na temat powstania grupy badawczej „Radiochemia dla medycyny i przemysłu” oraz możliwościach prowadzenia w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW interdyscyplinarnych prac związanych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Szczególny nacisk położony zostanie na zastosowanie unikatowego w skali krajowej wyposażenia jakim jest skaner PET/CT/SPECT umożliwiający badanie radiofarmaceutyków w fazie przedklinicznej z wykorzystaniem małych zwierząt.

Wykład poprowadzi dr Zbigniew Rogulski z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
          
Seminarium organizowane jest w ramach cyklu spotkań CEZAMAT, które odbywają się co miesiąc. Celem tej inicjatywy jest prezentowanie ciekawych osiągnięć naukowych oraz planów projektów badań i wdrożeń.

Gdzie i kiedy?

Gmach Główny PW, s. 124 (Sala Senatu),
26 marca (czwartek), godz. 15.30.