Konferencja „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 2008-2015” - podsumowanie

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej projekt „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej 2008-2015”, która odbędzie się 21 maja 2015 roku o godz. 13.00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW.

Skala Projektu oraz liczba zrealizowanych zadań powodują, iż wyróżnia się on na tle innych przedsięwzięć. Także wartość Projektu (przeszło 89 mln zł) oraz liczba osób objętych wsparciem (ponad 30 tys. uczestników) świadczą o jego wadze i randze. Ostateczne rezultaty, jakie udało się wypracować w ciągu prawie 7 lat realizacji, przyczyniły się do wzmocnienia pozycji Politechniki Warszawskiej na rynku edukacyjnym.

Dzięki projektowi Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej Uczelnia może pochwalić się szeroką ofertą edukacyjną lepiej dostosowaną do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, a kolejni absolwenci, kończąc studia na Politechnice Warszawskiej, wchodzą na rynek pracy z wiedzą i kompetencjami, które umożliwią im znalezienie satysfakcjonującej i rozwojowej pracy.

Program konferencji:

 • 13.00-13.10 - Powitanie
  • Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
  • Zastępca Kanclerza ds. Rozwoju Anna Rogowska
 • 13.10-13.40 - dr inż. Rafał Ruzik O projekcie Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
 • 13.40-14.40 - I sesja Rozwój studiów na Politechnice Warszawskiej:
  • Prorektor ds. Studiów prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein O studiach
  • dr inż. Tomasz Kobiela Rozwój kierunku studiów biotechnologia w PW (Wydział Chemiczny)
  • prof. dr hab. Stanisław Janeczko Centrum Studiów Zaawansowanych
 • 14.40-15.00 - przerwa kawowa
 • 15.00-16.20 - II sesja Internacjonalizacja Politechniki Warszawskiej:
  • dr inż. Marek Polak/Łukasz Wojdyga Centrum Współpracy Międzynarodowej
  • prof. dr hab. inż. Piotr Furmański Studia angielskojęzyczne I i II stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka - Aerospace Engineering oraz na kierunku energetyka - Power Engineering (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
  • dr inż. Wiktor Treichel Przygotowanie, uruchomienie i prowadzenie kształcenia w języku angielskim na studiach I i II stopnia na kierunku inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Środowiska)
 • od 16.20 - Zofia Polańska Evaluation for Government Organizations s.c. Podsumowanie ewaluacji Projektu.