Konferencja Polish Scientific Networks z wykładem PW

W piątek, 19 czerwca 2015 r. dr Daria Gołębiowska-Tataj z Politechniki Warszawskiej weźmie udział w międzynarodowej konferencji Polish Scientific Networks, na której wystąpi z wykładem plenarnym pt. „How Europe innovates: networking science, business and entrepreneurship”.

W wydarzeniu uczestniczyć będzie również Minister Nauki i Szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, która zaprezentuje kompleksowy program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.

Inicjatywa Polish Scientific Networks ma na celu zachęcenie Polaków z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce oraz skłonienie naukowców z Polski do zaangażowania się w programy współpracy międzynarodowej, m.in. w ramach programu Horizon 2020. Zaproszeni goście wygłoszą wykłady w czterech sesjach naukowych: Nauki społeczne i humanistyczne, Nauka i biznes, Nauki o życiu, Nauki ścisłe. Zaplanowano także panele dyskusyjne dotyczące m.in. roli mobilności w karierze naukowej czy współpracy nauki z przemysłem.

Konferencja Polish Scientific Networks odbędzie się w Warszawie w dniach 18-20 czerwca, w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Powiązany materiał:
Polish Scientific Networks - geneza i założenia konferencji

Źródło: MNISW