Gospodarka Obiegu Zamkniętego - seminarium

2 marca 2021 r., w godz. 13.00-17.15, odbędzie się seminarium online „Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej”, organizowane przez międzywydziałowy zespół PW działający pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego.

- Użycie tego, co już zostało wykorzystane nie jest nowym pomysłem. Wyzwaniem współczesnej wersji gospodarki obiegu zamkniętego jest natomiast skala teraźniejszej produkcji i konsumpcji oraz towarzyszące im presje środowiskowe. Tej skali problemów musi odpowiadać podejście wieloaspektowe, zintegrowane i odpowiednio intensywne, ale w żadnym razie nie będzie ono efektywne bez właściwych technologii. Tylko one mogą spowodować, że wtórne będzie nie gorsze od pierwotnego, a odpadów prawie nie będzie, gdyż staną się produktami ubocznymi, czyli cennym surowcem - podkreśla prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, lider projektu GOZ w PW.

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki Strategicznego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej pt. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, aktualności dotyczące problematyki GOZ w pracach Komisji Europejskiej oraz propozycje rozwoju badań w zakresie GOZ.

Tematyka prezentacji będzie obejmować:

  • tematykę GOZ w pracach KE, stan rozwoju w Europie;
  • gospodarkę o obiegu zamkniętym w oczyszczalniach ścieków oraz w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne;
  • bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym;
  • recykling fosforu jako źródło pierwiastka strategicznego i sposób ochrony jego naturalnych zasobów;
  • ocenę budynków z zastosowaniem analiz LCA jako narzędzia do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
  • Bezodpadową Energetykę Węglową;
  • niskoklinkierowe betony wysokowartościowe;
  • potencjał i zagrożenia związane ze skojarzonym wykorzystaniem różnego rodzaju produktów ubocznych (na przykładzie mieszanek łupka przywęglowego i popiołów fluidalnych);
  • wykorzystanie popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych (nowy rodzaj UPS).

Prelegentami będą eksperci i pracownicy Politechniki Warszawskiej: dr inż. Tomasz Szczygielski, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł - prof. uczelni, dr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel, dr hab. inż. Andrzej Kulig - prof. uczelni, dr Krystyna Lelicińska-Serafin, dr inż. Piotr Manczarski, dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin, dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska, dr hab. Małgorzata Wojtkowska - prof. uczelni, dr inż. Anna Komerska, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Joanna Rucińska, mgr inż. Dagmara Masłowska, dr inż. Wioletta. Jackiewicz-Rek, mgr inż. Karol Chilmon, mgr inż. Łukasz Krysiak, dr inż. Łukasz Szarek oraz dr hab. inż. Agnieszka Machowska.

Organizatorzy zapraszają naukowców, inżynierów i studentów uczelni technicznych zainteresowanych tematyką Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy.

Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Politechnikę Warszawską.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się TUTAJ>>

Źródło: Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW