Dysputy pitagorejskie III

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Dysputy pitagorejskie. Tematem rozmowy będzie „Estetyka - kulturowe znaczenie piękna”.

Obok Dyrektora Centrum prof. Stanisława Janeczko oraz współorganizatora wydarzania prof. Jana Słyka, Dziekana Wydziału Architektury PW, znakomitymi gośćmi specjalnymi będą dr Iwona Szustakiewicz z Wydziału Architektury PW oraz dr Adrian Kuźniar z Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie rozmowy zostaną poruszone kwestie:

  • Nieprzetłumaczalność doznań estetycznych
  • Piękno i prawda - artystyczna świadomość w nauce
  • Forma - wynik analizy i realizacja potrzeb estetycznych
  • Obiektywizm oraz jakość w nauce i w sztuce

Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2017 r. o godz. 16.15 w Sali nr 101 Gmachu Architektury PW przy ul. Koszykowej 55. Będzie miało charakter interaktywnego kontaktu ze słuchaczami.

Dysputy pitagorejskie - forma rozmów, interakcji i spotkań inspirująca do dostrzegania nowych, ukrytych i zapomnianych aspektów rzeczywistości.

Źródło: CSZ PW