Bogaty program obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich ogłoszono bogaty plan wydarzeń związanych z jubileuszem. Spotkanie odbyło się 29 marca 2019 r. w Ministerstwie Energii.

W posiedzeniu Komitetu Honorowego uczestniczyli m.in. Tadeusz Skobel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, prof. Stanisław Wincenciak - Prorektor ds. Rozwoju PW i prof. Janusz Walo, Prorektor ds. Studenckich PW. Przewodniczącym Komitetu jest Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, natomiast Wiceprzewodniczącym - Rektor PW prof. Jan Szmidt.

Obfity w wydarzenia program obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) przedstawił jego Prezes - dr inż. Piotr Szymczak.

Pierwszym akcentem związanym z jubileuszem był III Kongres Elektryki Polskiej, który pod hasłem „Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie” odbył się w dniach 2-3 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Podczas współorganizowanego przez Politechnikę Warszawską wydarzenia poruszono problematykę nowoczesnej elektryki: elektrotechniki, elektroenergetyki, elektroniki, informatyki i dyscyplin pokrewnych, w tym nowych technologii w przemyśle. Kongres obradował podczas sesji plenarnych i w pięciu sekcjach problemowych:

  • przemysł elektrotechniczny i elektroenergetyka;
  • inżynieria elektryczna w transporcie;
  • elektronika, telekomunikacja i informatyka;
  • kształcenie kadr elektryków oraz rola SEP w tym procesie;
  • historia elektryki i SEP.

Główne uroczystości jubileuszu odbędą się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Warszawie. Poprzedzi je Msza św. w intencji elektryków i Stowarzyszenia w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Następnie, w Małej Auli Politechniki Warszawskiej, odbędą się obrady Jubileuszowego XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP, zwołanego z okazji 100-lecia Stowarzyszenia. W trakcie wydarzenia na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej zostanie odsłonięty pomnik - ławeczka pierwszego prezesa SEP, prof. Mieczysława Pożaryskiego.

W dniach 26-28 września 2019 r. odbędą się uroczystości jubileuszowe we Lwowie - mieście, w którym zrodziła się polska elektrotechnika. W programie m.in. złożone wieńców na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Lwowskiego i Wołyńskiego. Zaplanowano również odsłonięcie tablicy pamiątkowej w języku polskim i ukraińskim na Politechnice Lwowskiej oraz w siedzibie Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Na Politechnice Lwowskiej odbędzie się seminarium naukowe pt. „Początki rozwoju elektryki i SEP we Lwowie oraz kierunki współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.

W kolejnym miesiącu uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia SEP przeniosą się do Wilna. W dniach 18-19 października 2019 r. zostaną złożone wieńce na grobach zasłużonych ludzi dla elektryki i Stowarzyszenia Oddziału Wileńskiego, a w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się seminarium naukowe pt. „Rozwój elektryki i SEP w Wilnie oraz propozycje współpracy elektryków polskich i litewskich”.

Ważnym celem działalności Stowarzyszenia jest koleżeńska integracja środowiska elektryków wszystkich branż i specjalności, dlatego program obchodów obejmuje także bal z okazji 100-lecia SEP, który odbędzie się w Politechnice Warszawskiej w listopadzie.

Obchody jubileuszu zakończy spotkanie świąteczno-noworoczne w grudniu br.

Źródło i zdjęcia: Stowarzyszenie Elektryków Polskich