Autonomia uczelni i środowiska akademickiego - odpowiedzialność i etos akademicki

Przedstawiciele środowiska akademickiego spotkają się na konferencji na temat autonomii uczelni. Wydarzenie organizowane jest przez Komisję ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Politechnikę Warszawską.

Konferencję, która odbędzie się 10 maja 2017 r., otworzą Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP prof. Andrzej Eliasz z Uniwersytetu SWPS.

Referaty wygłoszą profesorowie: Jerzy Bralczyk (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński), Andrzej Kraśniewski (Politechnika Warszawska, KRASP), Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski, RG).

W czasie konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny, którego uczestnicy rozważą kwestię: Czy autonomia, odpowiedzialność społeczna środowiska i etos akademicki mogą nabierać specyficznego znaczenia w uczelniach różniących się profilem?

Dyskusję poprowadzi prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczestnikami panelu będą profesorowie: Ewa Chmielecka (Szkoła Główna Handlowa), Marek Krawczyk (Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz Roman Morawski (Politechnika Warszawska).

Udział w konferencji zapowiedział Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Konferencja Autonomia 2017_plakat

Potwierdzenia udziału w konferencji: instytut@ipwc.pw.edu.pl lub pod nr. telefonu: 22 234 70 07