7. Forum Rozwoju Mazowsza

Jak tworzyć inteligentne miasta? W jaki sposób zwiększać innowacyjność biznesu? Jak rozwijać kapitał ludzki? Tegoroczna edycja spotkania obejmie kilkadziesiąt debat, prelekcji i warsztatów w ramach trzech stref tematycznych.

Forum Rozwoju Mazowsza to najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze konferencyjnym dotyczące rozwoju regionu. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło prawie 2 tysiące osób, a swoimi doświadczeniami podzieliło się ponad 100 ekspertów reprezentujących administrację rządową i samorządową, biznes, sektor naukowy, a także organizacje pozarządowe. Forum poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość  Mazowsza. Oprócz debat odbędą się warsztaty i sesje networkingowe inspirujące do poszukiwania nowych rozwiązań i nawiązywania współpracy na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw.

Forum Rozwoju Mazowsza 2016/fot. Krzysztof Wieczorek

- Województwo mazowieckie generuje jedną piątą PKB kraju, jest również liderem rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa współpraca na różnych płaszczyznach, zwłaszcza między administracją, biznesem i sektorem naukowym. I właśnie o współpracy i rozwijaniu potencjału regionu porozmawiamy podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza - zapowiada Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zdecydowana większość środków przeznaczona zostanie na wdrażanie idei smart city oraz wzmacnianie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie. Za każdym projektem stoi człowiek - jego wiedza, umiejętności, doświadczenie i chęć do działania - dlatego ważną rolę odegra też rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Uczestników 7. Forum Rozwoju Mazowsza czekają więc dwa dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń w trzech obszarach - Smart City, Smart Business i Smart People.

Jak rozwijać inteligentne miasta na Mazowszu?

Dyskusje, rozmowy i warsztaty w ramach strefy Smart City obejmą kluczowe obszary dla rozwoju inteligentnych miast. W gronie ekspertów reprezentujących administrację rządową, samorządową, a także biznes będa prowadzone rozmowy o tym, jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wspiera rozwój miast, jakie są możliwości dofinansowania projektów miejskich oraz na co zwracać uwagę realizując działania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Eksperci podejmą temat efektywnego zarządzania energią i adaptacją do zmian klimatu. Nie zabraknie dyskusji o rozwoju mobilności miejskiej i innowacyjnych rozwiązaniach w transporcie, jak również o odnowie obszarów zmarginalizowanych z korzyścią dla rozwoju społeczności lokalnej i rynku pracy.

Jak wzmacniać innowacyjność biznesu?

Kolejna strefa w całości poświęcona będzie działaniom na rzecz rozwoju biznesu. Dyskusje i warsztaty obejmą współpracę nauki z biznesem i zwiększanie transferu innowacyjnych rozwiązań na rynek. W gronie ekspertów prowadzone będą dyskusje o tym, jak opracować i z sukcesem wdrożyć firmową strategię w obszarze badań i rozwoju (R&D), a także na co zwracać uwagę planując ekspansję zagraniczną i jakich błędów unikać. Uczestnicy debat poszukają recepty na sukces współpracy w ramach klastrów i dyfuzji efektów do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak rozwijać kapitał ludzki i społeczny?

Strefa Smart People w całości będzie poświęcona inspirującym rozmowom na temat rozwoju ludzi, a także kapitału społecznego niezbędnego do tworzenia inteligentnych miast. Podjęty zostanie temat wyzwań w obszarze innowacji społecznych i tego, po czym poznać że nasze działania mają sens. Organizatorzy wspólnie zastanowią się, jak realizować projekty w partnerstwie z korzyścią dla wszystkich stron procesu i odbędą interaktywną podróż po innowacyjnych rozwiązaniach wspierających edukację. Porozmawiają o rozwoju sektora ekonomii społecznej i sposobach aktywizowania różnych grup mieszkańców. Zastanowią się, czy i jaki wpływ na budowanie kapitału społecznego mają działania finansowane zewnętrznie. Podpowiedzą, jak zaprezentować się na rynku pracy oraz jak opracować firmowy biznes plan. Omówiony zostanie efektywny modele współpracy instytucji edukacyjnych z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz planowanie działań szkoleniowo-doradczych i tworzenie kryteriów wyboru ofert.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.forumrozwojumazowsza.pl.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konieczne jest jednak dokonanie wcześniejszej rejestracji.

Kiedy i gdzie?

16-17 listopada 2016 r.
Stadion Legii, Warszawa.

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji.

Organizator wydarzenia: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Politechnika Warszawska w ramach 7. Forum Rozwoju Mazowsza reprezentowana będzie przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW oraz CEZAMAT. Dzięki wsparciu Patronów z PW w Strefie Smart Business zobaczymy wystawę poświęconą rozwojowi innowacji, technologii oraz wsparciu przedsiębiorczości. Na stanowisku będzie można zapoznać się z przeglądem osiągnięć kół naukowych oraz wziąć udział w warsztatach przygotowanych przez ekspertów CZIiTT PW:

  • „Finansowanie startupów - jest życie poza dotacjami” - Łukasz Sztern Inkubator Innowacyjności Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej;
  • „Ulga podatkowa  szansą na rozwój B+R” - Marcin Postawka Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej oraz dr Marzena Walasik - Pełnomocnik Dyrektora ds. Komercjalizacji Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu.

Podobny materiał:
VI Forum Rozwoju Mazowsza