Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN w Politechnice Warszawskiej

5 kwietnia 2017 r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komitetu Organizacji i Zarządzania PAN, który od 1969 roku reprezentuje dziedzinę Nauk o zarządzaniu.

Przybyłych na posiedzenie Gości przywitał Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz. W obecności m.in. prodziekanów oraz kierowników katedr, Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW przedstawił dorobek i plany Wydziału.

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Reprezentację Nauk o zarządzaniu stanowi Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, działający od 1969 roku. Misją Komitetu jest stymulowanie rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach naukowych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twórców. Celami Komitetu są:

  • reprezentowanie środowiska nauk o zarządzaniu wobec innych nauk, władz Polskiej Akademii Nauk i jej pozostałych komitetów, rządu, organizacji międzynarodowych zajmujących się zarządzaniem i opinii publicznej,
  • podnoszenie poziomu naukowego ludzi i instytucji tworzących środowisko nauk o zarządzaniu,
  • aktywne oddziaływanie na środowiska lokalne i praktyków dla poprawy skuteczności i efektywności zarządzania,
  • integrowanie środowiska nauk o zarządzaniu,
  • internacjonalizacja działalności Komitetu.

W działalności naukowej Polskiej Akademii Nauk, Nauki o zarządzaniu traktowane są jako samodzielna dziedzina z zakresu nauk społecznych, równorzędna z naukami ekonomicznymi, prawnymi, socjologicznymi, itd.

Podobny materiał:
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nawiązuje współpracę z PW

Opracowano na podstawie materiałów: WZ PW oraz PAN/ www.knoiz.pan.pl
Zdjęcia: Biuletyn PW