Promocje doktorskie: 10. Medal Młodego Uczonego dla naukowca z Uniwersytetu w Białymstoku

10 kwietnia 2018 r. Politechnika Warszawska powitała w swoim gronie nowych doktorów. Podczas wydarzenia przyznano Medal Młodego Uczonego oraz wręczono pamiątkowe statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego.

- Jubileuszowe obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości, które odbywają się przy pełnym zaangażowaniu naszej Uczelni, zobowiązują do tego, abyśmy starali się jeszcze silniej wypełniać nasze zobowiązania wobec Ojczyzny. Miesiąc temu przytoczyłem słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego o zwycięstwie. Dziś odwołam się do jego słów o historii: Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości - mówił prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, podczas kwietniowych promocji doktorskich.

Fotogaleria kwietniowych promocji doktorskich 

Medal Młodego Uczonego z numerem 10. z rąk  Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta odebrał dr Krzysztof Szerenos z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku za odkrycie metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. Osiągnięcia młodego naukowca przybliżył prof. dr hab. Andrzej Maziewski, założyciel i wieloletni kierownik zespołu białostockich „magnetyków”.

Dr Kszysztof Szerenos z Uniwersytetu w Białymstoku odebrał 10. Medal Młodego Uczonego/fot. Biuletyn PW

Dr Krzysztof Szerenos w trakcie studiów II stopnia był stypendystą projektu Fundacji Nauki Polskiej TEAM „Statics and Dynamics of Magnonic and Magneto-Phonic Crystals”. Zdobyte w ramach tego projektu doświadczenie umożliwiło podjęcie „szybkiej ścieżki” prac badawczych, spajając tematykę pracy magisterskiej i doktorskiej. Po zakończeniu studiów naukowiec kontynuował swoje badania jako doktorant w Zakładzie Fizyki Magnetyków, zatrudniony w ramach realizacji projektu NCN OPUS 5 „Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w  dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35. roku życia.

Medal Młodego Uczonego nadawany jest osobom, które nie przekroczyły 35. roku życia/fot. Biuletyn PW

Podczas uroczystości wręczone zostały także statuetki w Konkursie o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego - wybitnego polskiego uczonego pierwszej połowy XX wieku, metalurga, chemika i metaloznawcy. Dziś profesor znany jest przede wszystkim ze stosowanej na całym świecie metody wzrostu kryształów. Ideą Konkursu o Nagrodę im. Profesora Jana Czochralskiego jest promowanie osiągnięć absolwentów studiów I, II lub III stopnia, których prace dyplomowe wpisują się w obszar działalności naukowo-technicznej Profesora oraz innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie. 

Statuetki odebrali:

  • prof. dr hab. Marek Berkowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk - za całokształt dorobku naukowego;
  • dr Katarzyna Sadecka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych - za pracę doktorską pt. „Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag”, promotor: dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ITME;
  • mgr inż. Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - za pracę magisterską pt. „Catalyzed synthesis of tin sulfides single crystals in the course of chemical vapor transport reactions”, promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło.

W trakcie uroczystości stopień doktora nadano 28 osobom.

DOKTORZY_10.04.2018

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.