Poznaliśmy wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018

Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018. Po raz 13. z rzędu została najlepszą techniczną uczelnią w kraju. Ponadto, podobnie jak przed rokiem, zajęła pierwsze miejsce w kryterium Absolwenci na rynku pracy.

Politechnika Warszawska, zajmując trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018, utrzymała pozycję z ubiegłorocznego zestawienia. Ponadto, podobnie jak przed rokiem, zajęła pierwsze miejsce w kryterium Absolwenci na rynku pracy.

- To dla nas ogromny sukces - mówi dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, Prorektor ds. Studenckich. - Dziękuję wszystkim pracownikom, studentom i absolwentom, bo bez nich tak dobry wynik nie byłby możliwy.

Na pierwszym miejscu sklasyfikowano ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. To już 19. edycja Rankingu Szkół Wyższych publikowana przez magazyn edukacyjny "Perspektywy". Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 25 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Efektywność naukowa, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Umiędzynarodowienie studiów, Prestiż, Warunki kształcenia i Innowacyjność.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2018

Źródło: BPI PW