Politechnika Warszawska trzecią uczelnią w Polsce

Awans o jedną pozycję, trzecie miejsce w Polsce, dwunasty z rzędu tytuł najlepszej uczelni technicznej w kraju - tak, w matematycznym skrócie, prezentuje się pozycja Politechniki Warszawskiej w Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw 2017.

Ranking po raz 18. przygotowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, pod nadzorem Kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera.

Oceniono 168 uczelni i 68 kierunków studiów pod kątem 29 wskaźników, pogrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska, zaliczając awans o jedną pozycję i poprawiając swój wynik o 4,3 pkt. w stosunku do roku ubiegłego.

Warto podkreślić, że jak wynika z rankingu, absolwenci naszej Uczelni są najbardziej poszukiwani i cenieni przez pracodawców.

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie: www.ranking.perspektywy.pl

W maju poznaliśmy też wyniki pierwszego Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Oceniono wówczas 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych, dających tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera. W aż 13 z nich pierwsze miejsce zajęła Politechnika Warszawska.

Źródło: BPI PW