PW podpisała końcowy akt notarialny kupna działek związanych z lądowiskiem w Przasnyszu

2 maja 2019 r. prof. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału MEiL PW, podpisał w imieniu Rektora PW końcowy akt notarialny kupna działek związanych z lądowiskiem w Przasnyszu. Ze strony starostwa przasnyskiego akt podpisali Starosta Krzysztof Bieńkowski oraz Wicestarosta Waldemar Trochimiuk.

Zakupione działki są integralną częścią projektu infrastrukturalnego pt. „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”.

Zakup terenu lądowiska oraz działek wokół jest niezbędnym elementem projektu, którego celem jest pozyskanie najnowocześniejszej infrastruktury oraz aparatury badawczej. Wynikiem projektu ma być znaczący wzrost potencjału badawczo-rozwojowego PW głównie w obszarze lotnictwa. W ramach projektu planowane jest utworzenie profesjonalnego laboratorium na miejscu dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Projekt przewiduje utworzenie 9 laboratoriów, głównie z zakresu lotnictwa lekkiego i platform bezzałogowych. Planowany jest zakup platform latających, o różnych możliwościach i gabarytach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do akwizycji danych. Przewiduje się utworzenie pola kalibracyjnego oraz wykorzystanie technologii radarów pasywnych do monitorowania obszaru i kontroli ruchu bezzałogowych platform latających.

Jednym z głównych celów projektu jest także wzmocnienie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. W ramach działań związanych z projektem planowane jest m.in. utworzenie spółki spin-off, która umożliwiłaby w sposób efektywny wdrażanie opracowywanych technologii poprzez ich komercjalizację.

Politechnika Warszawska planuje także współpracę z aeroklubami oraz ośrodkami szkoleniowymi.

Powiązany materiał:
PW podpisała umowę w ramach realizacji założeń projektu poligonu doświadczalno-wdrożeniowego

Źródło i zdjęcie: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW